O zawodach

Zawody

Náboj Online 2022 to międzynarodowe zawody rozgrywane zdalnie 18 marca 2022 w zastępstwie zawodów Náboj.

Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań.

Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.

Bardziej dokładny opis zawodów znajduje się w sekcji zasady.

Zadania

Poziom trudności zadań jest odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Jest to osiągnięte dzięki ustawieniu zadań wraz ze wzrastającym poziomem trudności. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Zadania z poprzednich edycji zawodów Náboj można znaleźć w sekcji archiwum.

Kategorie

Drużyny uczestniczą w trzech kategoriach - Juniorzy, Seniorzy i kategorii Open. W kategoriach Juniorzy i Seniorzy mogą brać udział drużyny składające się tylko z uczniów jednej szkoły średniej. W kategorii Juniorzy nie mogą wystąpić uczniowie ostatnich dwóch klas szkoły średniej. W kategorii Open mogą wystąpić drużyny składające się z dowolnych osób bez restrykcji dotyczących wieku czy szkoły.

Nagrody

Najlepsze drużyny otrzymują certyfikaty i nagrody zgodnie z zajętym miejscem.

Wyniki


Międzynarodowe:Polska: