Change language

Náboj, soutěž nabitá matikou!

O soutěži

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků reprezentující jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce úloh. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti úloh. Jakmile tým dospěje u některé z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání další. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce úloh, vyhrává.

Soutěžní úlohy

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i studenti, kteří s matematickými soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá. Na úlohy minulých ročníků Náboje se můžete podívat v archivu.

Kategorie

Týmy soutěží ve dvou kategoriích – Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou studenty nejvýše druhého ročníku střední školy nebo odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy středoškoláků v libovolném složení.

Náboj ve světě

Náboj se již od roku 2005 pravidelně koná ve více zemích, mezi něž kromě Česka a Slovenska patří například Polsko a Maďarsko. Letos se Náboje účastní týmy z více než 10 zemí světa. Umožňuje tak soutěžícím jedinečnou příležitost porovnat si své matematické dovednosti se svými vrstevníky z jiných zemí. Ačkoli se primárně vyhodnocuje na lokální úrovni, mezinárodní srovnání soutěži dodává ještě větší Náboj.
Soutěžní místa
Týmy se mohou přihlásit na libovolné soutěžní místo ve své zemi. V České republice Náboj probíhá v Praze a Opavě.
Harmonogram
9:30 – 11:00 prezence týmů
11:00 - 11:30 organizační informace
11:30 - 13:30 soutěž
14:00 - 14:30 vyhlášení výsledků
Pořádající země
Kromě Česka probíhá soutěž letos také na Slovensku, v Polsku a mnoha dalších zemích. Soutěžící tak mohou poměřit své síly se svými zahraničními vrstevníky.
Ceny
Nejúspěšnější týmy obdrží zajímavé věcné ceny.

Důležitá data

 • Začátek registrace
  18. března 2024, 13:00
 • Druhé kolo registrace
  2. dubna 2024, 14:00
 • Konec registrace
  11. dubna 2024, 1:59
 • Soutěžní den
  19. dubna 2024

Organizátoři

Hlavní partner soutěže v Praze

Hlavní partner soutěže v Opavě

Partneři soutěže