Change language

Výsledky

Matematický Náboj 2024

Kategorie

Junior Středoškoláci, kterým do maturity zůstávají více než 2 roky. Senior Všichni středoškoláci.