Change language

Náboj, võistlus, mis on laetud matemaatikaga!

Registration starts on 18. märts 2024. The competition will take place on 19. aprill 2024.

Võistlusest Náboj

Náboj on rahvusvaheline matemaatikavõistlus, kus osalevad viieliikmelised õpilaste võistkonnad, kes esindavad oma koole. Võistlus kestab 120 minutit, mille jooksul peavad võistkonnad ära lahendama võimalikult palju ülesandeid.
Võistluse alguses saab iga võistkond kuus ülesannet. Kohe, kui võistkond lahendab mõne ülesande õigesti ära, antakse neile uus ülesanne. Ülesande lahendamiseks tuleb leida õige vastus, milleks on tavaliselt arv või arvud. Võidab võistkond, kes lahendab võistlusaja jooksul õigesti ära kõige rohkem ülesandeid.
Võistlusel osalemine on tasuta.

Ülesanded

Ülesannete raskusaste on sobilik nii neile õpilastele, kellel matemaatikavõistluste kogemus puudub, kui ka neile, kes on korduvalt olümpiaadidel osalenud ja võitnud. Seda tänu sellele, et ülesanded on pandud raskuse järjekorda, alustades lihtsamatest ja lõpetades raskematega. Náboj ülesanded erinevad märkimisväärselt valemite rakendamisel põhinevatest koolülesannetest: Náboj ülesanded nõuavad hulganisti loovust ja leidlikkust. Võistkonna edukus võistlusel ei sõltu ainult liikmete võimetest eraldi, vaid ka nende koostööoskusest. Lisaks õpilaste loovuse ja arutlusoskuse arendamisele on meie eesmärgiks ka tutvustada osalejatele matemaatikas peituvat piiritut ilu.

Eelmiste aastate Náboj ülesandeid võib leida arhiivist.

Vanuserühmad

Võistkonnad võistlevad kahes vanuserühmas: noorem ja vanem. Nooremas rühmas osalevad õpilased võivad õppida maksimaalselt 10. klassis. Vanemas rühmas võivad osaleda kõik kooliõpilased (aga soovitatavalt 11.-12. klass).

Rahvusvaheline mõõduvõtt

Alates 2005. aastast on Náboj toimunud korraga mitmes riigis. See annab osalejatele ainulaadse võimaluse võrrelda oma oskusi ja teadmisi teiste riikide eakaaslastega. Ja kuigi tulemusi jälgitakse eelkõige kohalikul tasandil, annab rahvusvaheline võrdlus võistlusele veelgi hoogu juurde.

Võistluskeskused

Eestis saab võistlusel osaleda Tallinnas ja Tartus.

Ajakava

Náboj 2024 toimub reedel, 19. aprillil
11:30 - 12:00 Saabumine, registreerumine
12:00 - 12:30 Avamine, reeglite seletamine
12:30 - 14:30 Võistlus
15:00 - 15:30 Tulemuste väljakuulutamine

Osalevad riigid

Eesti, Austria, Iraan, Poola, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Suurbritannia, Šveits, Tšehhi, Ungari

Auhinnad

Noorema ja vanema vanuserühma kolme parimat võistkonda ning parimat põhikooli autasustatakse karikate ja diplomitega.

Olulised kuupäevad

18. märts 2024, 14:00

Registreerumine algus

2. aprill 2024, 15:00

Registreerumise teine voor

11. aprill 2024, 2:59

Registreerumise lõpp

19. aprill 2024

Võistluse kuupäev