Change language

Feladatok

Náboj Matematika 2024

Letöltés PDF-ként

1. feladat

Öt játékos játszik egy játékot, ahol minden körben valaki egy pontot tud szerezni. A játék akkor ér véget, amikor valaki összegyűjt 10 pontot. Hány körből állhat a lehető leghosszabb ilyen játék?

Megoldás

Eredmény:

46


Amikor a játék véget ér, a győztesnek 10 pontja van, mindenki másnak pedig legfeljebb 9 pontja, ami összesen 10 + 4 9 = 46.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
100.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:06:40
átlagos megoldási idő

2. feladat

Gábornak van négy kártyája, amelyekre az 1, 2, 3 és 6 számok vannak írva. Szeretné elrendezni az összes kártyát úgy, hogy két számot alkossanak (A és B), ahol A többszöröse B-nek (például az A = 36 és B = 12 megfelelő). Hányféleképpen teheti ezt meg?

Megoldás

Eredmény:

21


Nézzünk meg 2 esetet:

I. B egy kártyát tartalmaz, A pedig hármat. Nézzük meg B lehetséges értékeit:

  • B = 1: A 2,3,6 bármilyen permutációja 6 lehetőség.
  • B = 2: A 6-ra végződik 2 lehetőség.
  • B = 3: A 1,2,6 bármilyen permutációja, mert a számjegyek összege osztható 3-mal 6 lehetőség.
  • B = 6: A 2-re végződik 2 lehetőség.

II. A és B is két kártyából állnak. Ekkor az AB arány kevesebb, mint 6, szóval 1, 2, 3, 4 vagy 5 lehet. Nézzük végig a lehetőségeket:

1:
Nem lehetséges, mert ekkor A = B.
2:
A 2-re vagy 6-ra végződik. Ha A 2-re végződik, akkor B 6-ra vagy 1-re végződik. Az első esetben 32 és 16 lesz a megoldás, a második esetben 62 és 31 2 lehetőség.

Ha A 6-ra végződik, akkor, B 3-ra végződik, a megoldás 26 és 13 1 lehetőség.

3:
A 6-tal vagy 3-mal kezdődik. Az első esetben B 2-vel kezdődik, tehát 63 és 21 jön ki. A második esetben B 1-gyek kezdődik és 36 and 12 jön ki. 2 lehetőség.
4:
A 6-tal kezdődik és 2-re végződik, mert páros. Tehát A = 62, de ez nem osztható 4-gyel.
5:
A nem végződhet 5-re vagy 0-re, ezért ez nem lehetséges.

Mindent összeszámolva 21 lehetőséget kaptunk.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
86.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:45:24
átlagos megoldási idő

3. feladat

Az ábra négy négyzetet tartalmaz, és az egyiknek a területe 8. Mi a legnagyobb négyzet területe?

Megoldás

Eredmény:

18


Az ábrán szereplő négyzetek méretarányai 3 : 2 : 1. Ezért a legnagyobb négyzet területe (3 2 ) 2 8 = 18.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
99.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:10:15
átlagos megoldási idő

4. feladat

Egy parkban van néhány szarka, matematikus és kentaur. Összességében 15 farkuk és 94 kezük van. Hány láb található a parkban?

Megjegyzés: Egy szarkának nincs keze, de van két lába és egy farka. Egy matematikusnak van két keze és két lába, de nincs farka. Egy kentaurnak két keze, négy lába és egy farka van.

Megoldás

Eredmény:

124


Legyen a szarkák, matematikusok és kentaurok száma rendre s, m és k. A farkak számából tudjuk, hogy s + k = 15, a kezek számából pedig 2m + 2k = 94 jön ki. A lábak száma összesen 2s + 2m + 4k = 2(s + k) + (2m + 2k) = 30 + 94 = 124.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
97.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:21
átlagos megoldási idő

5. feladat

A tévékészülékeden három csatorna van: első, második és harmadik. Minden csatornáról csak olyanra tudsz átkapcsolni, aminek a száma pontosan eggyel tér el, tehát például az első csatornáról csak a másodikra lehet lépni. Elkezdesz tévét nézni a kettes csatornán, majd 11 alkalommal csatornát váltasz. A csatornáknak hányféle különböző sorozatát tudod így elérni?

Megoldás

Eredmény:

64


A sorozatban 12 csatorna szerepel, és a páratlanadik pozíciókban biztosan a kettes csatornának kell állnia. A páros pozíciókban pedig vagy az egyes vagy a hármas csatornát nézzük. Hat darab párosadik pozíció van a sorozatban, ezért a lehetőségek száma 26 = 64.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
89.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:48
átlagos megoldási idő

6. feladat

Az ábrán két egybevágó téglalap és egy megadott szög látható. Hány fokos az ábrán kérdőjellel jelölt szög?

Megoldás

Eredmény:

27


Nevezzük el a pontokat az ábrán látható módon. Az AB közös átló felezi a FBD szöget, ezért

FBA = 360 234 2 = 63.

Továbbá az EF szaggatott vonal merőleges AB-re, ezért EFB + FBA = 180. Kivonjuk ebből az AFB derékszöget, így azt kapjuk, hogy

α = 180 90 63 = 27.
Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
98.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:16:43
átlagos megoldási idő

7. feladat

Mi lesz x3 14x + 2024 értéke, ha x2 4x + 2 = 0?

Megoldás

Eredmény:

2016


Vegyük az x3 14x + 2024 keresett értéket, és vonjunk ki belőle x(x2 4x + 2) = 0-t, hogy az x3 tag kiessen, így 4x2 16x + 2024-et kapunk. Szeretnénk, hogy a 4x2 is kiessen, ezért kivonunk 4(x2 4x + 2) = 0-t, ekkor 2016-et kapunk és ez a keresett érték.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
63.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:30:12
átlagos megoldási idő

8. feladat

Misi választott egy pozitív egész n számot, és leírta hogy hány páros számjegye van, hány páratlan számjegye van, és összesen hány számjegye van, ebben a sorrendben. Összeolvasta ezt a három számot balról jobbra (figyelmen kívül hagyva az esetleges nullákat a bal oldalon) és így újra az n számot kapta. Mi a lehetséges legkisebb n?

Például: ha Misi a 2024 számból indult ki, akkor a páros számjegyek száma 4, a páratlan számjegyek száma 0, az összes számjegy száma 4, tehát összeolvasva őket 404-et kapna.

Megoldás

Eredmény:

123


A keresett szám nem lehet egyjegyű, mert a számjegy vagy páros vagy páratlan, azaz valahova be lesz számolva. Kétjegyű sem lehet, mert akkor 2-re kell végződnie, ami páros szám, így az összeolvasáskor már háromjegyű számot kapna. Keressünk egy jó háromjegyű számot. Ekkor a számjegyek száma 3, a páros és páratlan jegyek számának összege szintén 3, így ezek a lehetőségek jönnek szóba: 33, 123, 213 és 303. Lejátszva a háromjegyű lehetőségeken Misi módszerét, mindig az 123 számot kapjuk eredményül, beleértve azt is, amikor 123-ból indultunk ki, tehát a keresett szám a 123.

Statisztika
644
csapat kapta meg a feladatot
95.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:06
átlagos megoldási idő

9. feladat

Az alábbi ábrán egy ötszög látható, amelynek néhány szögét és oldalhosszát megadtuk. Határozzátok meg a + b értékét!

Megoldás

Eredmény:

16


Egészítsük ki az ötszöget egy paralellogrammával, úgy, hogy egy szabályos háromszöget kapjunk, a háromszög oldala 11 = 4 + a = 2 + b, ahogy az ábrán is látszik.

Ebből kiszámolható, hogy a = 7, b = 9, tehát a + b = 16.

Statisztika
643
csapat kapta meg a feladatot
99.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:10:50
átlagos megoldási idő

10. feladat

A Kopala studienku ("Kutat ásott a lány") című szlovák népdalban egy lány azt vizsgálja, hogy a kútja egyformán mély és széles-e. Definíció szerint a kút egy egyenes henger, melynek magassága a kút mélysége, és alapkörének átmérője a kút szélessége. A lány tudja, hogy egy hét alatt tud olyan kutat ásni, ami kellő szélességű, viszont mélysége csak a szükséges hossz 1 3 része. Emellett Matuska János egy hét alatt olyan kutat tud ásni, ami kellően mély, viszont csak fele olyan széles, mint kellene. A befektetett erőfeszítés egyenesen arányos a kiásott föld mennyiségével. Hány nap alatt tudnak ketten együtt az előírásnak megfelelő kutat ásni?

Megoldás

Eredmény:

12


A feladat feltételezi, hogy a szükséges idő arányos a kiásott föld térfogatával. A kút egy egyenes körhenger, azért a térfogata V = π 4 D W2, ahol D a mélység, W a szélesség (az átmérő). A lány 7 nap alatt ás ki π 4 D 3 W2 = 1 3V térfogatot, tehát 21 nap alatt ásná ki a teljes kutat. János viszont 7 nap alatt π 4 D (W 2 ) 2 = 1 4V térfogatú földet ás ki, azaz 28 nap alatt ásná ki a teljes kutat. Tehát egy nap alatt a lány az kút 1 21-ed részét ássa ki, János pedig a kút 1 28-ad részét, azaz ketten együtt egy nap alatt a 1 21 + 1 28 = 1 12-ed részét. Ebből látható, hogy együtt 12 nap alatt tudnák kiásni a kutat.

Statisztika
643
csapat kapta meg a feladatot
68.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:33:07
átlagos megoldási idő

11. feladat

Adott egy négyzetrács, ami 10 × 10 egységoldalú négyzetből áll össze. Határozzátok meg, hogy hány olyan 5 hosszúságú szakaszt találhatunk, ami a rács két csúcsát köti össze.

Megoldás

Eredmény:

360


Vegyük észre, hogy egy 2 × 1-es téglalapnak két 5 hosszúságú átlója van. (És könnyen látható, hogy máshogy nem kaphatunk 5 hosszúságú szakaszt.) Keressük meg az összes 2 × 1-es téglalapot! Ha a téglalap függőlegesen áll, akkor a 10-féleképpen tudunk kiválasztani egy oszlopot, és 9-féleképpen két szomszédos sort, ahova elhelyezzük. Tehát 90-féleképpen tudjuk elhelyezni a 10 × 10-es négyzetrácson. Ha a téglalap vízszintesen fekszik, akkor hasonló módon újabb 90 lehetőséget találunk. Tehát, ha vesszük ezen 90 + 90 téglalap átlóit, akkor összesen 360 megfelelő 5 hosszúságú szakaszt találunk.

Statisztika
1242
csapat kapta meg a feladatot
85.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:30
átlagos megoldási idő

12. feladat

Ha M, A, T és H különböző nemnulla számjegyek és a

2024 + HAHA = MATH

egyenlőség teljesül, akkor mi lehet a négyjegyű MATH szám lehető legnagyobb értéke?

Megoldás

Eredmény:

5963


A százas helyiértéken MATH és HAHA ugyanazt a számjegyet tartalmazza és a 2024-ben ezen a helyiértéken 0 szerepel, ezért az összeadás során nem vittünk át semmit, amikor a tizes helyiértéken álló számokat adtuk össze. Tehát TH = HA + 24 és M = H + 2. Azonban, A és 4 összeadása esetén kell, hogy legyen továbbvitt érték, mert különben T = H + 2 = M lenne, és feltettük hogy a betűk mind különböző számokat jelölnek. Ez alapján H = A + 4 10 = A 6, így M = A 4 és T = A 3. Ebből már könnyen megkapható, hogy MATH értéke 3741, 4852 vagy 5963, és ezek közül a 5963 legnagyobb.

Statisztika
1234
csapat kapta meg a feladatot
92.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:26:37
átlagos megoldási idő

13. feladat

Egy zebra-téglalap oldalhosszai 14 és 8. Az átlóját felosztottuk 7 egyenlő hosszú szakaszra. Mekkora a satírozott rész területe?

Megoldás

Eredmény:

48


Nézzük az átlón az egyik oldalon fekvő 7 háromszöget. Mindnek ugyanakkora a magassága és az alapja is, ezért a területük is egyenlő. Emiatt a satírozott rész területe 3 7 része a teljes téglalap területének. Tehát a megoldás 3 7 8 14 = 48.

Statisztika
1219
csapat kapta meg a feladatot
95.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:42
átlagos megoldási idő

14. feladat

Az iskolában van egy matekos klub. Ha egy új lány csatlakozik a klubhoz, de a fiúk 20%-a kilép belőle, akkor a fiúk és lányok száma egyenlő lesz. Másrészt viszont, ha egy lány kilépne a klubból és ezután a lányok száma növekedne 30%-kal, akkor is egyenlő lenne a fiúk és lányok száma. Hány gyerek van a matekklubban?

Megoldás

Eredmény:

116


Legyen a lányok száma l és a fiúk száma f. Az állítások alapján az alábbi egyenletrendszert kapjuk:

l + 1 = 4 5f, 13 10(l 1) = f.

Helyettesítsük be a f = 5 4l + 5 4 egyenlőséget a második egyenletbe, ekkor

5 4l + 5 4 = 13 10l 13 10,

ennek a megoldása l = 51, ezért f = 13 10 50 = 65. A keresett válasz l + f = 51 + 65 = 116.

Statisztika
1216
csapat kapta meg a feladatot
85.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:25:00
átlagos megoldási idő

15. feladat

Az ábrán a gyufaszálak kilenc négyzetet alkotnak. Vegyetek el három gyufát úgy, hogy öt négyzet maradjon, és minden gyufaszál továbbra is valamilyen négyzethez tartozzon. Minden gyufához hozzárendeltünk egy számot az ábrán látható módon. Adjátok meg, mi az eltávolított gyufahármashoz tartozó számok összegének lehető legnagyobb értéke.

Megoldás

Eredmény:

50


Van 7 darab 1 oldalhosszúságú négyzet és két darab 2 oldalhosszúságú négyzet. Ahhoz, hogy 5-re csökkentsük a négyzetek számát, pontosan 4 négyzetet kell megszüntetnünk. Ahhoz, hogy a 3,7,6,10 gyufák által határolt négyzetet eltüntessük, legalább három gyufát el kell közülük venni, így ez lesz az egyik olyan négyzet, ami megmarad. Fontos megjegyezni, hogy a 6-os gyufaszálat nem lehet elvenni, mert megszüntetné ezt a négyzetet és a négyzet másik három gyufáját már nem vehetnénk fel.

A 11-es vagy 13-as gyufa eltávolításával egyszerre megszüntetjük mindkét nagy négyzetet. Ha ez megtörténik, akkor egy négyzetet kell eltüntetnünk két gyufa eltávolításával. Vegyük azt az esetet, amikor a 11-es gyufát vesszük el; ekkor lehetőség van a 12-es és 13-as, vagy a 18-as és 20-as gyufapár elvételére. Míg ha a 13-as gyufát vesszük el először, akkor elvehető utána az 1-es és 3-as vagy a 11-es és 12-es vagy a 16-os és 19-es gyufapár. Ezek közül a lehetőségek közül a 11-es, 18-as és 20-as gyufa összege a legnagyobb, 49. Ha mindkét nagy négyzetet meghagyjuk, akkor egyedül az 5-ös, 12-es és 17-es gyufaszálakat vehetjük el, ami nem eredményezne lehetséges megoldást.

Mivel a 6-os gyufát nem vehetjük el és az egyik nagy négyzetet meg kell szüntetnünk, feltételezhetjük, hogy a következő gyufapárok közül valamelyiket el kell vennünk: 18 és 20, 16 és 19, 1 és 4. Ez az elvétel egyszerre két négyzetet szüntet meg, egy kicsit és egy nagyot. Ezt követően egy gyufaszálat kell elvennünk, ami pontosan két négyzetet szüntet meg. A 18,20 pár esetén ez lehet vagy a 11-es gyufa, ami egy kis négyzetet és a második nagyot szünteti meg, vagy a 12-es, ami két kis négyzetet szüntet meg, ezzel 18 + 20 + 12 = 50-es összeget eredményezve. A 13-as gyufát nem vehetjük el, hiszen akkor a 15-ös gyufa egyik négyzethez sem tartozna. Hasonlóképp feltételezhetjük, hogy a 16,19 páros, valamint a 13-as gyufa elvétele 48-as összeget eredményezne. Így a keresett válasz 50.

Statisztika
1200
csapat kapta meg a feladatot
92.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:30:50
átlagos megoldási idő

16. feladat

Lukácsnak van egy 21 egység magas palackja, ami egy 16 magas hengerből és a nyakánál egy szabálytalan alakzatból áll. Lukács valamennyi vizet töltött a palackba és megállapította, hogy a víz magassága a palackban 13. Ezután fejjel lefelé fordította a zárt palackot és észrevette, hogy így 14 egység magasra ér a víz. Számoljátok ki, hogy a palack térfogatának hány százaléka van vízzel töltve!

Megoldás

Eredmény:

65


Legyen r a henger alapjának sugara! Az első állásból kiderül, hogy a palackban lévő víz térfogata 13πr2. Hasonlóképp a második állásból kiderül, hogy a palackban lévő levegő tárfogata (21 14)πr2 = 7πr2. Így a palack teljes térfogata (13 + 7)πr2 = 20πr2 és a keresett százalékérték

13πr2 20πr2 = 13 20 = 65%.
Statisztika
1173
csapat kapta meg a feladatot
88.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:02
átlagos megoldási idő

17. feladat

András lakhelye Hexagónia, egy olyan város, ahol minden utca 1km hosszú és az utcák három szabályos hatszög oldalait képezik. András először el akar menni a barátnőjéért, majd cukrászdába menni vele. Az ábrán András az A pontból indul, a barátnője a B pontban lakik, a cukrászda pedig a C pontban található. András nem szeretne kétszer ugyanazon az utcán végigmenni. Mi az összege az összes lehetséges útvonal hosszúságának (kilométerben)?

Megoldás

Eredmény:

28


Négy olyan útvonal van A és B között, ami nem halad át a C ponton. Ezek közül egynél két módon lehet eljutni C-be, egynél pontosan egy lehetőség van eljutni C-be, míg a maradék kettő esetben nincs olyan mód eljutni C-be, hogy ne menjünk át kétszer ugyanazon az úton. András összességében három lehetséges módon tud eljutni a cukrászdába a barátnője házát érintve. Ezek közül kettő 10 utca hosszúságú, egy pedig 8 utca hosszúságú. A lehetséges útvonalak összege 28 kilométer.

Statisztika
1157
csapat kapta meg a feladatot
99.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:08:01
átlagos megoldási idő

18. feladat

Két őr négyszögletes alakban járőrözik a képen látható módon. A sebességük állandó, egy perc alatt érnek át egyik pöttyel jelölt pontból a következőbe. Hány perc után fognak először találkozni, ha a nyíllal jelölt pontokból indulnak?

Megoldás

Eredmény:

44


Legyen az A őr az, amelyik 14 perc alatt tesz meg egy kört (téglalap alakú útvonal), B pedig az, aki 12 perc alatt (négyzet alakú útvonal). Két lehetséges találkozási pontja van az őröknek. Ha a baloldali pontban találkoznak, miután A őr megtett a egész kört, B pedig b egész kört, akkor a

14a + 2 = 12b + 8

egyenlet biztosan teljesül. Ezt az egyenletet egyszerűsíthetjük 7a = 6b + 3-ra, amiből következik, hogy 76b + 3. Ha próbálkozunk b {0,1,2} behelyettesítésével, akkor láthatjuk, hogy b = 3 és a = 3 a lehető legkisebb megoldás. Hasonlóképp a jobb oldali ponton akkor találkoznak az őrök, ha

14a + 5 = 12b + 3

teljesül. Így egyszerűsíthetünk 7a = 6b 1-re, tehát megkapjuk, hogy 76b 1, ami miatt ebben az esetben biztos, hogy b 6. Ezek alapján kiszámolható, hogy az őrök 14 3 + 2 = 44 perc után találkoznak először.

Statisztika
1150
csapat kapta meg a feladatot
98.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:12:11
átlagos megoldási idő

19. feladat

Az a, b és c pozitív egész számok eleget tesznek a következő egyenleteknek:

a2 + b2 172 = c, c2 + b2 220 = a.

Mi a lehető legnagyobb értéke az a + b + c összegnek?

Megoldás

Eredmény:

26


Emeljük négyzetre mindkét egyenletet és számoljuk ki az összegüket, ami 2b2 = 392. Mivel b-nek pozitívnak kell lennie, az egyetlen megoldás b = 14. Ezt az első egyenlet négyzetébe behelyettesítve megkapjuk, hogy a2 + 24 = c2 vagy c2 a2 = 24. Legyen d = c a; ekkor d páros szám, hiszen c és a mindketten vagy párosak vagy páratlanok.

A c2 a2 = (c a)(c + a) egyenlet értéke alulról korlátos d(d + 2)-vel, ami d 6 esetén legalább 48, ez pedig nagyobb mint 24. Ezáltal d lehetséges értékei d = 2 és d = 4. Az előbbi esetben megkapjuk, hogy a + c = 12, az értékek pedig a = 5 és c = 7. Utóbbi esetben a + c = 6, az értékek pedig a = 1 és c = 5. Tehát a + b + c lehető legnagyobb értéke 5 + 14 + 7 = 26.

Statisztika
1140
csapat kapta meg a feladatot
64.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:28:27
átlagos megoldási idő

20. feladat

Vegyünk egy kört, majd rajzoljuk meg a köréírt és beírt szabályos hatszögeit. A köréírt hatszögnek mekkora részét fedi le a beírt hatszög?

Megoldás

Eredmény:

3 4


Ha az ábrán látható módon egybevágó háromszögekre osztjuk a hatszögeket, majd számolunk, megkapjuk a választ, ami 18 24 = 3 4.

Alternatív megoldás. Legyen r a kör sugara! Mindkét hatszöget feloszthatjuk 6 szabályos háromszögre; a beírt hatszögnél a háromszögek magassága 1 2 3r, míg a köréírt hatszögnél r. Így a hosszúságok közti méretarány k = 1 23, ezáltal a területek közti méretarány k2 = 3 4.

Statisztika
1120
csapat kapta meg a feladatot
73.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:25:39
átlagos megoldási idő

21. feladat

Egy ember n-edik születésnapját akkor hívjuk négyzetszületésnapnak, ha n > 1 és ha egy p prímszám osztója n-nek, akkor p2 is osztója n-nek. Például n = 8 = 23 négyzetszületésnap, viszont n = 56 = 8 7 nem az. Jenő papa ebben az évben ünnepelte 196. születésnapját. Hány négyzetszületésnapja volt már életében?

Megoldás

Eredmény:

20


Bármely négyzetszületésnapnak a pk kifejezés egy vagy több osztójából kell állnia, ahol k > 1. Az összes 196-nál nem nagyobb ilyen osztó S = {4,8,9,16,25,27,32,36,49,64,81,100,121,125,128,144,169,196}. Láthatjuk, hogy S bármely két vagy több 27-nél nagyobb tagjának szorzata vagy önmaga is S tagja, vagy nagyobb, mint 196. A 27-nél nem nagyobb számok esetében csak 8 = 23 és 27 = 33 nem négyzetszám. Mivel négyzetszámok szorzata négyzetszám, az eredmény vagy S tagja lenne, vagy nagyobb lenne mint 196. Végül pedig azok a szorzatok, amelyekben 8 vagy 27, valamint S egy másik tagja szerepel, és kisebbek 196-nál, de nincsenek még S-ben, a 27 4 = 108 és a 8 9 = 72. Ebből következik, hogy a keresett négyzetszületésnapokból 18 + 2 = 20 van.

Statisztika
1098
csapat kapta meg a feladatot
53.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:38:24
átlagos megoldási idő

22. feladat

A Matematikai Menet nevű, igényességet mellőző matematikaverseny már 10 éve zajlik. Az n. évben a versenyen feladott feladatok száma mindig n + 2 volt, és mindegyik feladatot a szokásos módon 1-től n + 2-ig számoztak. A verseny 11. évében a szervezők szeretnének mindegyik korábbi évből egy-egy feladatot átvenni, hogy így 10 feladatból álló feladatsort tudjanak összerakni, ahol az 1-től 10-ig számozott feladatok megtartják a korábban kapott számukat. Hányféle különböző feladatsort tudnak összerakni, ha a korábbi években nem szerepelt kétszer ugyanaz a feladat?

Megoldás

Eredmény:

38 2 = 13122


A szervezők három feladat közül választhatnak az 1. évből. A második évből a maradék 4 1 = 3 feladat közül választhatnak, mivel az egyik feladatsorszám már foglalt. Könnyen látható, hogy ez a minta megmarad a többi évre is, vagyis a k-adik év feladataiból válogatva már k 1 feladat nem elérhető a korábbi döntés(ek) miatt, ezért csak három lehetőség marad egészen a 9. évig, amikor megjelenik a 11-es sorszámú feladat, ami már túl nagy, így itt már csak két lehetőség közül tudnak választani. Végül pedig a 10. év feladatai közt szerepel a 11-es és 12-es sorszámú, amelyeket nem lehet választani, így ebből az évből csupán egy feladat marad választható. Összességében 38 2 = 13122 különféle feladatsort tudnak összeállítani így.

Statisztika
1055
csapat kapta meg a feladatot
55.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:33:58
átlagos megoldási idő

23. feladat

Találjátok meg azt a legkisebb pozitív egész számot, aminek első számjegye 1 és igaz rá az alábbi állítás: amikor az 1-es számjegyet áttesszük a szám végére, az így kapott szám az eredeti háromszorosa.

Egy példa az első számjegy áthelyezésére: 174 741.

Megoldás

Eredmény:

142857


Mivel tudjuk, hogy a szám utolsó számjegye 1, megpróbálhatjuk visszafejteni a számot a következőképp:

…x 3 = 1 x = 7 …y7 3 = 71 y = 5 …z57 3 = 571 z = 8 …t857 3 = 8571 t = 2 …s2857 3 = 28571 s = 4 …r42857 3 = 428571 r = 1.

És valóban, 142857 3 = 428571 megfelel az állításnak.

Alternatív megoldás. Bármely legalább kétjegyű, 1-gyel kezdődő pozitív egész szám felírható 10k + a alakban, ahol k 1 és a egy k-jegyű szám. Miután áttesszük az 1-es számjegyet az elejéről a végére, a szám átváltozik 10a + 1 alakúra. Tehát a következő egyenletet kell megoldanunk a-ra és k-ra:

3 (10k + a) = 10a + 1;

ezt egyszerűsíthetjük:

3 10k 1 = 7a.

A bal oldalon lévő szám nem más, mint egy 2-es számjegy, amit k darab kilences követ. Keressük meg a kellő számú kilencest úgy, hogy megpróbáljuk elosztani 2999-et 7-tel addig, amíg eltűnik a maradék. Így megkapjuk, hogy a = 42857, ami a 142857 megoldáshoz vezet.

Statisztika
1007
csapat kapta meg a feladatot
64.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:34:03
átlagos megoldási idő

24. feladat

A képen látható két pár egybevágó (pozitív oldalhosszúságú) négyzet konfigurációja, ahol a jelölt pontok távolsága 1. Mi a négy négyzet területének összege?

Megoldás

Eredmény:

58


Ha a kisebb négyzetek oldalait elnevezzük x-nek, a képen szürkére színezett derékszögű háromszögre pedig a Pitagorasz-tételt alkalmazzuk, akkor megkapjuk, hogy

(2x)2 + (1 + x)2 = (1 + 2x)2.

Ezt az egyenletet egyszerűsíthetjük x2 = 2x-re, amiből következik, hogy x = 2. Tehát a válasz 2(22 + 52) = 58.

Statisztika
944
csapat kapta meg a feladatot
75.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:30
átlagos megoldási idő

25. feladat

Krisztián, a falmászó egy függőleges fal tetejéről ereszkedik le. Ez azt jelenti, hogy ő a kötél egyik végéhez van kötve, a kötél átmegy egy rögzített ponton a fal tetején, majd leér Lukácshoz, aki a földön áll és kézzel engedi lejjebb csúszni a kötelet. A kötél rugalmas és Krisztián súlyától a terhelt része (Krisztián és Lukács között) 20%-kal kinyúlik. A kötél meg van jelölve a felénél, és ahogy Krisztián egyre lejjebb ereszkedik, a jelöléssel akkor találkozik, amikor eléri a fal magasságának földtől számított egyharmadát. Ettől megnyugszik, mert biztos lesz, hogy a kötél elég hosszú, és elkezd gondolkodni azon, hogy vajon milyen magas az egész fal. Amikor földet ér és a kötél még ugyanolyan feszes, még mindig marad 10 méter szabad kötél Lukács mögött. Az emberek magasságát és a megkötött csomók kötélhosszúságát figyelmen kívül hagyva, mi a fal teljes magassága méterben?

Megoldás

Eredmény:

18


Legyen a kötél nyugalmi hossza l és a fal magassága h! Amikor a falmászó eléri a jelölést, akkor a kötél (kinyújtott) fele kétszerese a falmászó fal tetejétől mért távolságának, így teljesül a következő egyenlet:

6 5 l 2 = 2 2h 3 .

Amikor a falmászó földet ér, hasonlóképp megkapjuk, hogy

6 5(l 10) = 2h,

amit könnyen megoldhatunk, ha behelyettesítjük l = 20h 9 -et az első egyenletből, és megkapjuk a megoldást, ami h = 18.

Statisztika
880
csapat kapta meg a feladatot
51.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:34:26
átlagos megoldási idő

26. feladat

Egy fiókban van n darab zokni. Ha két zoknit veszünk ki véletlenszerűen anélkül, hogy visszatennénk őket, annak az esélye, hogy mindkettő fekete színű, 215. Mi az n lehető legkisebb értéke?

Megoldás

Eredmény:

10


Legyen b a fekete zoknik száma. Ekkor annak a valószínűsége, hogy mindkét zokni fekete, b n b1 n1. Mivel ez a kifejezés megegyezik 2 15-del, a következő egyenletnek muszáj teljesülnie:

15 b (b 1) = 2 n (n 1).

Mivel 3 és 5 is osztója a bal oldalnak és mindketten relatív prímek 2-vel, biztosan osztói n (n 1)-nek a jobb oldalon. Nézzük meg az egyenletet 3 és 5 kisebb többszöröseivel, és vegyük észre, hogy ha n = 6, akkor 15 b (b 1) = 2 6 5 = 60. Azonban a b (b 1) = 4 egyenletnek nincs egész szám gyöke, így n = 6 nem lehetséges megoldás. Ha n = 10, akkor b (b 1) = 12-re megoldás a b = 4. Ezáltal a lehető legkisebb n-érték 10.

Statisztika
827
csapat kapta meg a feladatot
66.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:34
átlagos megoldási idő

27. feladat

Találjátok meg a legnagyobb egész számot, ami megfelel az alábbiaknak:

Megoldás

Eredmény:

9876504


A 11-gyel való osztás szabályát fogjuk alkalmazni: egy szám akkor és csak akkor osztható 11-gyel, ha a páros és páratlan helyiértékén álló számjegyei összegének különbsége osztható 11-gyel.

Az adott számú számjeggyel rendelkező számok közül (jelen esetben a hétjegyűek közül) a legnagyobbak azok, amelyek a legnagyobb számjegyekkel kezdődnek. Így kezdjük a megoldás keresését azzal, hogy leírjuk a számjegyeket 9-től kezdve lefelé haladva! Ha leírjuk a 98765-öt, láthatjuk, hogy a „páratlan” helyiértékek összege 9 + 7 + 5 = 21 és a „páros” helyiértékeké 8 + 6 = 14. A kettő közti különbség 7, és 11-gyel oszthatóvá kell tennünk úgy, hogy pontosan két számjegyet használunk fel a {0,1,2,3,4} halmazból. Ennek egyetlen módja, ha 0-t adunk a „párosokhoz” és 4-et a „páratlanokhoz”, ezzel megkapva a 9876504 eredményt. mivel az összes többi, kritériumoknak megfelelő számnak 98765-nél kisebb ötjegyű sorozattal kellene kezdődnie, valóban ez a lehető legnagyobb ilyen szám.

Alternatív megoldás. Kezdjük a legnagyobb különböző számjegyekből álló hétjegyű számmal, ami 9876543. Vagy a 11-gyel való osztás szabályát, vagy írásbeli osztást alkalmazva jöjjünk rá, hogy ez a szám nem osztható 11-gyel, viszont 9876537 igen, és ez 11 legnagyobb többszöröse, ami kisebb, mint az a szám, amiből kiindultunk. Mivel ennek viszont nem különbözőek a számjegyei, kivonunk belőle 11-et és megnézzük a kapott számot is a számjegyek különbözősége szempontjából. Néhány lépés múlva

9876537987652698765159876504

eljutunk a keresett számig, ami 9876504.

Statisztika
751
csapat kapta meg a feladatot
73.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:30
átlagos megoldási idő

28. feladat

Legyen az ABCD négyszög oldalainak hossza AB = 5, BC = 3 és CD = 10. A B csúcsnál lévő belső szög 240, míg a C csúcsnál lévő 60. Számoljátok ki az AD oldal hosszát!

Megoldás

Eredmény:

13


Rajzoljuk be az ábrán látható BCE szabályos háromszöget úgy, hogy E a CD szakaszon helyezkedik el. Ekkor AED olyan háromszög, ahol AE = 8, ED = 7 és DEA = 120. Így a koszinusztétel alapján AD2 = 82 + 72 2 7 8 cos120 = 169, tehát AD = 13.

Alternatív megoldás a koszinusztétel használata nékül. Ha az AED háromszöget meghosszabbítjuk egy 7 oldalhosszúságú szabályos háromszög felével, tudjuk használni a Pitagorasz-télelt, hogy megkapjuk AD2 = (5 + 3 + 3,5)2 + (3,5 3)2 = 169-et.

Statisztika
690
csapat kapta meg a feladatot
74.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:49
átlagos megoldási idő

29. feladat

Hány pozitív egészekből álló rendezett (a,b,c,d) számnégyes elégíti ki a következő egyenletet?

2024 = (2 + a) (0 + b) (2 + c) (4 + d)
Megoldás

Eredmény:

18


Először is bontsuk prímtényezőire a 2024-et:

2024 = 23 11 23.

Mivel a, b, c és d pozitív egész számok, tudjuk, hogy 2 + a 3, 2 + c 3 és 4 + d 5. Az egyenlet jobb oldalán 1-es vagy 2-es szorzótényező csak egyszer fordulhat elő (0 + b)-ben, illetve 4-es tényező is csak egyszer fordulhat elő (2 + a)-ban vagy (2 + c)-ben.

Mivel az egyenlet jobb oldalán lévő szorzatnak négy tényezője van, négy lehetséges felbontása van 2024-nek, amelyekben legfeljebb egy tényező lehet kisebb 4-nél, vagyis

2024 = 1 8 11 23és2024 = 1 4 22 23és2024 = 1 4 11 46és2024 = 2 4 11 23.

Az első felbontásnál b = 1 és a fennmaradó tényezőket kioszthatjuk a + 2, c + 2 és d + 4 között bárhogy, ezáltal 6 megoldást eredményezve. A második felbontásnál b = 1, ezután pedig vagy a + 2 = 4, vagy c + 2 = 4. És mindkét esetben kétféle módon osztható fel a másik két tényező, tehát ennek a felosztásnak 4 megoldása van. Ugyanezen az elven a harmadik és negyedik felbontásnak is négy-négy megoldása van. Tehát összességében 18 különböző számnégyes létezik mint lehetséges megoldás:

megoldás
2024 felbontása
abcd
2024 = 8 1 11 2361919
2024 = 8 1 23 1161217
2024 = 11 1 8 2391619
2024 = 11 1 23 891214
2024 = 23 1 8 1121167
2024 = 23 1 11 821194
2024 = 4 2 11 2322919
2024 = 4 2 23 1122217
2024 = 11 2 4 2392219
2024 = 23 2 4 1121227
2024 = 4 1 22 23212019
2024 = 4 1 23 22212118
2024 = 4 1 46 1121447
2024 = 4 1 11 4621942
2024 = 22 1 4 23201219
2024 = 23 1 4 22211218
2024 = 46 1 4 1144127
2024 = 11 1 4 4691242
Statisztika
642
csapat kapta meg a feladatot
44.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:31:35
átlagos megoldási idő

30. feladat

Legyen x és y két pozitív egész szám, amelyekre igaz, hogy

2x 3y = (241 2 +1 3 +1 4 ++ 1 60 ) (241 3 +1 4 +1 5 ++ 1 60 ) 2 (241 4 +1 5 +1 6 ++ 1 60 ) 3 (24 1 60 ) 59.

Adjátok meg x + y értékét!

Megoldás

Eredmény:

3540


Mivel 2x 3y = 24k, tudjuk, hogy

k = 1 2 + (1 3 + 2 3 ) + (1 4 + 2 4 + 3 4 ) + (1 5 + 2 5 + 3 5 + 4 5 ) + + ( 1 60 + 2 60 + + 59 60 ) = = 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + + 59 2 = = 1 2 (1 + 59) 59 2 = = 15 59.

Ebből következik 2x 3y = (23 31)1559, ami azt jelenti, hogy x = 3 15 59 = 45 59 és y = 15 59. Tehát x + y = 60 59 = 3540.

Statisztika
590
csapat kapta meg a feladatot
44.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:06
átlagos megoldási idő

31. feladat

Anna imádja az almát, kifejezetten a 18 elem hosszú, piros- és zöldalmákból álló sorozatokat, amelyek úgy vannak elrendezve, hogy bennük bármely egybefüggő egytucat almából álló sor legalább hét zöldalmát tartalmaz. Hány ilyen, legfeljebb összesen nyolc zöldalmát tartalmazó sorozat létezik?

Megoldás

Eredmény:

21


Vizsgáljuk egy pillanatra csak az első és utolsó tucat almát! Ha a középső féltucatnyi almasor (vagyis a 712. helyen álló almák) kizárólag zöldalmákból áll, akkor az első és az utolsó tucat almából is csak egy-egy zöld hiányzik, amit könnyen korrigálhatunk úgy, hogy az első és az utolsó féltucat alma közé bárhová elhelyezünk egy-egy zöldet, így összesen nyolc zöldalma elég a feltétel teljesítéséhez. Ha a középső féltucat alma közül valahány piros, akkor több zöldalma kell összesen, hiszen mindegyik középső féltucatból eltávolított zöldalma helyett kettőt kell behelyeznünk (egyet az első féltucatba, egyet az utolsó féltucatba). Így hát 8 a zöldalmák minimális mennyisége, melyek közül hatot mindenképp középre kell helyeznünk, egyet az első féltucat közé, egyet pedig a sorozat végén lévő féltucat közé.

Azonban az első és utolsó zöldalmát nem helyezhetjük el tetszőlegesen. Ahhoz, hogy mindegyik egybefüggő egytucat almára teljesüljön a feltétel, a két szélső zöldalma közti távolság nem lehet több 12-nél, például ha az első zöldalma a 2-es helyre kerül, akkor az utolsó a 13-as vagy a 14-es helyre kerülhet. Az első zöldalma elhelyezkedésétől függően tehát az utolsó zöldalma elhelyezésére 1-től 6-ig terjedő lehetőség van. Ezeket összeadva megkapjuk, hogy 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 lehetséges sorozat létezik.

Statisztika
522
csapat kapta meg a feladatot
54.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:22:05
átlagos megoldási idő

32. feladat

Ferkónak 1Ft, 2Ft és 5Ft értékű érméi vannak. 1Ft-osból 33 db van neki, 2Ft-osból 106 db, 5Ft-osból pedig 31 db. Két halomba akarja szétosztani őket úgy, hogy mindkettőben azonos számú érme legyen és a két halom összértéke megegyezzen, hogy majd az egyik kupacot a húgának adja. Hányféleképpen tudja összeállítani azt a kupacot, amit a húgának ad? Az azonos értékű érmék megkülönböztethetetlenek.

Megoldás

Eredmény:

12


Legyen a, b és c rendre a Ferkó húgának adott kupacban lévő 1Ft-os, 2Ft-os és 5Ft-os érmék száma. Így létrejönnek a következő egyenletek:

a + b + c = 1 2(33 + 106 + 31) = 85,

és

a + 2b + 5c = 1 2(33 + 2 106 + 5 31) = 200.

Ha kivonjuk az első egyenletet a másodikból, megkapjuk, hogy b + 4c = 115. Ennek az egyenetnek b = 115 4c alakban felírható megoldásai vannak minden c-re. Azonban a b-re vonatkozó 0 < 115 4c < 106 megszorítások feltételezik, hogy c {3,4,,28}. De nem mindegyik megoldásnak van értelmezhető eredménye az 1Ft-os érmék számára. Ezért be kell vezetnünk a 0 85 (115 4c + c) = 30 + 3c 33 kitételt c-re. Ebből láthatjuk, hogy c-nek csak a {10,11,21} halmazból kikerülő értékei vezetnek elfogadható megoldáshoz. Tehát összesen 12 lehetséges mód van a szétosztásra.

Statisztika
445
csapat kapta meg a feladatot
35.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:32:51
átlagos megoldási idő

33. feladat

Az ábrán egy szabályos háromszög, egy szabályos ötszög és egy téglalap úgy helyezkedik el, hogy a csúcsaik egy része ráfekszik egy körre (amelynek csak egy ívét látjuk). Adjátok meg a kérdőjellel jelölt szög méretét fokban!

Megoldás

Eredmény:

36


Elevenítsük fel azt a tényt, hogy egy adott ω kör esetén az a szög, mely alatt egy, az ω köríven fekvő Z pontból egy XY körív látszik (melynek végpontjai szintén az ω körön fekszenek) csak attól függ, hogy a Z pont az X és Y pontok által meghatározott két körív közül melyiken fekszik, és a két lehetséges szög összege 180.

A mi helyzetünkben, néhány pontot elnevezve a fenti kép szerint, illetve a szabályos ötszögek és háromszögek ismert belső szögei alapján

AEC = 180 ABC = 180 60 108 = 12.

Hasonlóan,

BED = 180 BCD = 180 60 90 = 30.

Végül, mivel ABC egy egyenlő szárú háromszög,

BEC = BAC = 180 108 60 2 = 6,

és így a három szög átfedéseiből kiszámítható, hogy

AED = 12 + 30 6 = 36.

Statisztika
404
csapat kapta meg a feladatot
55.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:33
átlagos megoldási idő

34. feladat

Hányféleképpen tudunk 9 bástyát elhelyezni egy 4 × 4-es sakktáblán úgy, hogy mindegyik bástyát támadja legalább egy másik bástya? Két bástya akkor támadja egymást, ha ugyanabban a sorban vagy oszlopban állnak.

Megoldás

Eredmény:

11296


Számoljuk meg azokat az elrendezéseket, ahol legalább egy bástyát nem támad egy másik bástya sem. Egy ilyen bástyának egyedül kell lennie a sorában és az oszlopában is, ami azt jelenti, hogy legfeljebb egy ilyen bástya lehet a táblán. Bármelyik mezőre elhelyezhetjük, 4 4 = 16 módon. A hozzá tartozó sort és oszlopot kivéve marad kilenc mező, ahová el kell helyeznünk a maradék nyolc bástyát. Az üresen maradó mezőt 9-féleképp választhatjuk ki. Összesen 16 9 = 144 különböző módon rendezhetjük el így a bástyákat. Annak az összes módja, hogy tizenhat mezőből kilencet kiválasszunk, (16 9) = 11440, tehát a keresett eredmény 11440 144 = 11296.

Statisztika
359
csapat kapta meg a feladatot
58.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:49
átlagos megoldási idő

35. feladat

Találjátok meg a legnagyobb N pozitív egész számot, ami nem prímszám és az N-en kívüli összes osztója kisebb mint 100.

Megoldás

Eredmény:

9409


Mivel N nem prímszám, vagy egyenlő 1-gyel, vagy létezik egy p < N prímszám, ami osztója N-nek. A p < 100 kikötés elvezet minket ahhoz, hogy

p 97.

Vegyük észre, hogy N = 972 = 9409 eleget tesz a feltételeknek.

Feltételezzük, hogy létezik egy N > 9409 szám, ami szintén kielégíti a feltételeket. Ha p 97 olyan prímszám, ami osztója N-nek, akkor N p hányadosa 97-nél nagyobb egész szám. Ebből következik, hogy N p {98,99}, hiszen N minden osztójának 100-nál kisebbnek kell lennie. Viszont ekkor N osztható k {2,3}-val, és a megadott feltételből következik, hogy

N = k N k 3 99 < 972,

ami ellentmondás.

Ezért N = 9409 a keresett szám.

Statisztika
314
csapat kapta meg a feladatot
71.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:12:54
átlagos megoldási idő

36. feladat

Vonalvárosban van három buszjárat, egy központi buszállomás és 1,2,3, pozitív egész számokkal jelölt buszmegállók. Mindhárom járat a központi állomásról indul (amit az ábrán c-vel jelöltünk), majd növekvő sorrendben áthaladnak az összes megállón. Az A buszjárat mindegyik megállóban megáll (1,2,3,), míg a B járat minden második megállóban (2,4,6,), a C járat pedig minden harmadik megállóban (3,6,9,). Dani a központi állomásról indul, kiválaszt egy buszt, és a 17-es megállóba szeretne eljutni. Az összes olyan megállóban, ahol a jelenlegi busza megáll, leszállhat és felülhet egy másik buszra, vagy maradhat ugyanazon a buszon a következő megállóig. Hányféleképpen tud Dani eljutni a célállomására, ha a csak várakozási időben különböző útvonalakat azonosnak tekintjük?

Megoldás

Eredmény:

845


Nevezzünk egy buszmegállót s0-nak, ha mindhárom buszjárat megáll ott, és legyen sk az s0-t követő k-adik buszmegálló, ahol az A járat megáll. Számoljuk ki, hogy hányféleképpen tud Dani eljutni az s6-os megállóig az s0-ból.

1.
Dani pontosan egyféleképpen juthat el az s1-es megállóba, mégpedig az A buszjárattal.
2.
Kétféleképpen lehet eljutni az s2-es megállóba, vagy az A buszjárattal az s1 megállóból, vagy a B járattal az s0 megállóból.
3.
Hogy eljusson az s3-as megállóig, Dani vagy felült a C járatra az s0 megállóban, vagy az A járatra az s2 megállóban (amit 2 módon érhetett el); tehát erre 3 lehetősége volt összesen.
4.
Az s4-es megállóba eljutni vagy az A járattal lehet az s3 megállóból, vagy a B járattal az s2 megállóból, vagyis 3 + 2 = 5 módja van az idejutásnak.
5.
Hogy az s5-ös megállót elérjük, mindössze egy lehetőség van, mégpedig az A buszjárattal az s4 megállóból, így ide is 5 módon lehet eljutni.
6.
Végül pedig, hogy eljussunk az s6-os megállóba, vagy az A járatra kell felszállni az s5 megállóban, vagy a B járatra az s4 megállóban, vagy a C járatra az s3 megállóban, ezért összesen 3 + 5 + 5 = 13 módon tudunk idejutni.

Mindhárom buszjárat megáll a c-vel jelölt központi állomáson, a 6-os számú buszmegállóban, illetve a 12-es számú buszmegállóban. Mivel bármelyik olyan megálló, ahol mindegyik járat megáll, behelyettesíthető s0-nak, 13-féleképpen juthat el Dani a c központi állomásból a 6-os megállóba és a 6-os megállóból a 12-es megállóba. Kikövetkeztethetjük, hogy ahhoz, hogy a 12-esből a 17-es megállóig elérjen, ugyanaz, mintha az s5-ös megállóba menne az s0-ból, tehát ennek 5 lehetséges módja van. Összességében 5 13 13 = 845 különböző módon juthat el Dani a 17-es megállóba.

Alternatív megoldás. Hivatkozzunk a buszmegállókra a sorszámukkal és legyen c = 0. Bármely s megállót elérhetünk az A buszjárattal, szóval minden eggyel korábbi s 1 megállóig tartó utazást meghosszabbíthatunk az s megállóig az A buszjárat segítségével. Ha a B járat megáll az s megállóban, akkor az utazás meghosszabbítható s 2-ből s-ig. Hasonló megállapítás igaz az olyan s megállókra, ahol a C járat áll meg. Tehát ha J(s)-sel jelöljük azoknak az útvonalaknak a számát, ahányféleképpen Dani eljuthat s-be, akkor s 1-re megkapjuk, hogy

J(s) = J(s 1) + J(s 2) ha s osztható kettővel + J(s 3) ha s osztható hárommal.

Mivel a központi állomás csak egyféleképpen „elérhető”, tudjuk, hogy J(0) = 1 és megállapíthatjuk J(17) értékét az ismert ismétlődés segítségével; a táblázat alatti nyilak azt mutatják, mely értékek adódnak össze az adott cella értékét adva.

Statisztika
274
csapat kapta meg a feladatot
41.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:31
átlagos megoldási idő

37. feladat

Az x jelöli azt a legnagyobb egész számot, ami nem nagyobb, mint az x valós szám. Legyen a1,a2, valós számok olyan sorozata, ahol a1 = 3 és minden n 1-re teljesül

an+1 = an + 1 an an.

Mi az a2024 elem értéke?

Megoldás

Eredmény:

3034 + 3+1 2 = 3035 + 31 2


Tudjuk, hogy a1 törtrésze a1 a1 = 3 1. Ezért felírható úgy, hogy a1 = 1 + 3 1. Számoljuk ki az első pár elemet!

a2 = 1 + 1 3 1 = 1 + 3 + 1 2 = 2 + 3 1 2 , a3 = 2 + 2 3 1 = 2 + 23 + 2 2 = 2 + 3 + 1 = 3 + 1 + 3 1, a4 = 4 + 1 3 1 = 4 + 3 + 1 2 = 3 + 2 + 3 1 2 .

Vegyük észre, hogy az a1 és a3 elemeknek ugyanaz a törtrésze, 3 1, és különbségük a3 a1 = 3. Ugyanez mondható el a2-ről és a4-ről, törtrészük egyaránt 31 2 és különbségük a4 a2 = 3. Ez a következő feltevéshez vezet minket: a2k+1 = 3k + 1 + 3 1 és a2k+2 = 3k + 2 + 31 2 , ahol k = 0,1,. Ennek érvényességét az összes k-ra bizonyíthatjuk indukcióval; egyértelmű k = 1-re és k = 2-re. A többi értékre elég behelyettesíteni a képleteket az an+1 = an + 1 anan definícióba. Figyeljük meg, hogy

a2k+2 = a2k+1 + 1 a2k+1 a2k+1 = 3k + 1 + 1 3 1 = 3k + 1 + 3 + 1 2 = 3k + 2 + 3 1 2 , a2(k+1)+1 = a2k+2 + 1 a2k+2 a2k+2 = 3k + 2 + 2 3 1 = 3k + 2 + 2 (3 + 1) 2 = 3 (k + 1) + 1 + 3 1.

Tehát a2024 = 3034 + 3+1 2 = 31 2 .

Statisztika
243
csapat kapta meg a feladatot
31.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:29:50
átlagos megoldási idő

38. feladat

Vegyünk egy 10 × 10-es biliárdasztalt rajta két golyóval, a képen látható elrendezésben. Mindkét golyó kiterjedés nélküli (pontszerű), mindig egyenesen mozog és amikor falba ütközik, ugyanolyan szögben pattan vissza róla. Nézzétek meg az összes lehetséges útvonalat, amelyben az A golyó pontosan két falról pattan vissza, mielőtt beleütközik a B golyóba, és számoljátok ki az utak hosszúságának négyzetösszegét!

Megoldás

Eredmény:

2520


Először jegyezzük meg, hogy A = [2,4] és B = [6,3] a négyzet bal alsó sarkától számítva. Tükrözzük A-t és B-t a négyzet oldalaira és nevezzük el a kapott pontokat az alábbi ábrának megfelelően!

Tekintsük azt a pályát A és B között, ami KN-ről, majd MN-ről pattan vissza, és tükrözzük KN-re (illetve MN-re) az A-ból (illetve B-ből) kiinduló szakaszt. A visszaverődés törvényei miatt ekkor pontosan az A1B2 szakaszt kapjuk (a folytatásban úgy fogalmazunk, hogy a pályát kiegyenesítettük A1B2-vé). Megjegyzendő, hogy ez az egyetlen elfogadható pálya, ami pontosan erről a két falról pattan vissza. Egy lehetséges A MN KN B pálya kiegyenesítése az A2B1 szakaszt eredményezné, ami egy pontban sem metszi a KLMN négyzetet. Ez a visszaverődés tulajdonságainak köszönhető, melyek miatt N felezőpontja az A1A2 és a B1B2 szakasznak is. Tehát ez utóbbi pálya nem lehetséges.

Hasonlóképp a KLMN négyzet két szomszédos oldaláról visszapattanó összes keresett pálya kiegyenesíthető az A1B2A3B4 négyszög (vagy az eltolt hasonmása, B1A2B3A4) egyik oldalává. Az összetartozó egybevágó oldalak közül pontosan egyet használunk, mert a másik ellentmondáshoz vezetne. Ebből következik, hogy ezek a pályák olyan járulékot adnak a végleges négyzetösszeghez, mint az A1B2A3B4 négyszög oldalhosszúságainak négyzetösszege. A Pitagorasz-tételt használva, illetve tudván, hogy a négyszög átlói merőlegesek és a C = [6,4] pontban metszik egymást (lásd az alábbi ábrán), kiszámolhatjuk, hogy

2(82 + 132 + 122 + 72) = 852.

Most már csak azokat az eseteket kell megvizsgálnunk, ahol a pálya a KLMN négyzet két ellentétes faláról pattan vissza, mint ahogy az alábbi két példa mutatja:

Ebben az esetben mindkét sorrend lehetséges, vagyis a járulék egyenlő az A2B2B4A4 és A1A3B3B1 paralelogrammák átlóinak négyzetösszegével. Azt a tényt alapul véve, hogy egy paralelogramma átlóinak négyzetösszege egyenlő az oldalhosszainak négyzetösszegével, mindkét paralelogrammára megkapjuk, hogy

2(202 + 12 + 42) = 834.

Így tehát a teljes négyzetösszeg

852 + 2 834 = 2520.
Statisztika
201
csapat kapta meg a feladatot
24.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:38:01
átlagos megoldási idő

39. feladat

Jelölje két pozitív egész szám összefűzését (konkatenációját) x y, azaz ha sorban leírjuk x számjegyeit és y számjegyeit is egymás után, akkor kapjuk a x y számot. Például 3 4 = 34, 24 5 = 245 és 20 24 = 2024. Azt mondjuk, hogy egy n pozitív egész szám hármasosztódós, ha van 3 különböző a, b és c pozitív egész szám (nem kezdődhetnek nullával) úgy, hogy n = a b c és a osztója b-nek, továbbá b osztója c-nek. Mi a legnagyobb ötjegyű hármasosztódós szám?

Megoldás

Eredmény:

94590


Vegyük észre, hogy az a, b és c számok különbözősége és az oszthatósági kitétel miatt teljesül 2 a b és 2 b c. Nevezzük s(k)-nak k számjegyeinek számát! Az oszthatósági kitételekből következik, hogy az s(a), s(b) és s(c) mennyiségek sorban nem csökkenőek. Tehát csak két eset lehetséges:

1.
A számjegyek száma s(a) = 1, s(b) = 1 és s(c) = 3. Ekkor az a szám legfeljebb 4 < 9 2. Ez a következő eredményhez vezet: a = 4, b = 8 és c = 992.
2.
A számjegyek száma s(a) = 1, s(b) = 2 és s(c) = 2. Ekkor a b szám legfeljebb 49 < 99 2 . Hogy maximalizáljuk a b c értékét, feltételezzük, hogy az első számjegy 9. Így b lehető legnagyobb értéke b = 45, amiből következik, hogy c = 90. Bármely kisebb a érték kisebb eredményhez vezetne.

Tehát a lehető legnagyobb keresett szám 94590.

Statisztika
178
csapat kapta meg a feladatot
86.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:06:40
átlagos megoldási idő

40. feladat

Használjuk az Sx jelölést, ahol S számjegyek egy sorozata és x egy alsó indexbe tett pozitív egész, amely nagyobb minden S-ben használt számjegynél! Ezzel azt jelezzük, hogy a számot x alapú számrendszerben kell érteni. Például 2427 = 2 72 + 4 7 + 2 = 12810 = 100000002. Keressétek meg az összes olyan x > 5 egész szám összegét, melyre igaz a következő állítás:

2024x osztható 15x-szel.

Megoldás

Eredmény:

471


Olyan x értéket keresünk, amire teljesül, hogy a 2x3+2x+4 x+5 tört értéke egész szám. Mivel

2x3 + 2x + 4 x + 5 = 2x2 10x + 52 256 x + 5,

elégséges, ha x + 5 osztója 256 = 28-nak. Mivel x > 5, ezért 10-nél nagyobb osztókat keresünk. Az összes ilyen osztó 1632, 64, 128 és 256. Ezáltal a keresett megoldás a következő összeg:

i=48(2i 5) = 29 24 25 = 512 16 25 = 471.
Statisztika
159
csapat kapta meg a feladatot
50.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:33
átlagos megoldási idő

41. feladat

Van két dobozunk: az elsőben öt tökéletes és kilenc hibás villanykörte van, a második dobozban pedig kilenc tökéletes és öt hibás villanykörte. A tökéletes körték mindig működnek, a hibások viszont p valószínűséggel működnek (ahol 0 < p < 1) és ez a p minden körtére ugyanaz. Adjátok meg p értékét, ha tudjuk, hogy az alábbi két esemény valószínűsége megegyezik:

1.
Egy első dobozból véletlenszerűen választott villanykörte működik.
2.
A második dobozból véletlenszerűen választva két villanykörtét, mindkettő működik.
Megoldás

Eredmény:

720


Forduljunk egyenesen a kombinatorikai módszerek felé: Az első esemény valószínűsége

P1 = 1 14(5 + 9p),

míg a második eseményre azt kapjuk, hogy

P2 = 1 (14 2) ((9 2) + 9 5p +( 5 2)p2) .

Most az a célunk, hogy kiszámoljuk P1 = P2-t, ami egy másodfokú egyenlet és a szokott módokon megoldható. Azonban észrevehetjük, hogy p = 1 biztosan az egyik megoldás, így könnyedén megtalálhatjuk a másikat is Viète-formulák használatával: idézzük fel, hogy egy a (x r1) (x r2) = 0 másodfokú egyenlet konstans tagja a r1 r2, ahol r1 és r2 a gyökök, és a az x2 másodfokú tag együtthatója. Így megtalálhatjuk a másik megoldást a következőképp:

( 9 2) ( 14 2) 5 14 ( 5 2) ( 14 2) = 7 20.
Statisztika
141
csapat kapta meg a feladatot
47.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:58
átlagos megoldási idő

42. feladat

Határozzátok meg az alábbi, három egybevágó csonkolt körhengerből álló test térfogatát! A hengerek tengelyei egy szabályos háromszög csúcsaiban metszik egymást. Megadtuk a belső és külső határolóélek hosszát (melyek ugyanúgy szabályos háromszögeket adnak ki).

Megoldás

Eredmény:

117π 4


Nézzük a testnek azt a metszetét, amelyen a legbelső és legkülső éle található és rajzoljuk be az XZ szakaszt Y Z-re merőlegesen, ahogy a képen látható.

A testet meghatározó szabályos háromszögek szimmetriája miatt tudjuk, hogy |Y Z| = 3 és |ZY X| = 30, tehát |XZ| = 3. Ha az egész testet elvágjuk az ábrán jelzett pontozott és szaggatott vonalak síkjai mentén, akkor kapunk három |XZ| 2 = 3 2 sugarú és 10 magasságú hengert, valamint hat kisebb darabot, amelyeket kettesével összeilletszve létrehozhatunk három ugyanilyen sugarú, 3 magasságú hengert. Tehát a keresett térfogat

V = π (3 2 )2 (3 10 + 3 3) = 117π 4 .
Statisztika
123
csapat kapta meg a feladatot
67.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:12:33
átlagos megoldási idő

43. feladat

Tíz páronként különböző pozitív egész számot felírtunk egy sorba.

Mi a tíz szám összegének lehető legkisebb értéke?

Megoldás

Eredmény:

78


Az optimális számsor 2,1,5,4,11,7,8,13,17,10, ezek összege 78.

Ha az egyik szám osztható 3-mal, akkor a szomszédai is oszthatók 3-mal és így tovább, az összes szám osztható lesz hárommal. Tehát ekkor a lehető legkisebb összeg 3 (1 + 2 + + 10) = 3 1011 2 = 165 > 78, ami nem lehet optimális.

Mivel három egymást követő számnak 2-vel oszthatónak kell lennie, két lehetőségünk van mindegyik számhármasra: vagy mindhárom páros, vagy a három közül kettő páratlan és egy páros. Vizsgáljuk meg az xi,xi+1,xi+2 számhármast, ahol mindhárom szám páros. Ekkor az xi1,xi,xi+1 számhármas nem tartalmazhat két páratlant, vagyis xi1 ugyancsak páros. Ezáltal ebben az esetben mindegyik szám páros. A lehető legkisebb összeg 2 1011 2 = 110 > 78, ami nem lehet optimális.

Tehát mindegyik számhármasban lennie kell két páratlan (N) számnak és egy párosnak (S). Három lehetséges elrendezés létezik:

  • NSNNSNNSNN – Ha összeadjuk a 7 legkisebb páratlan és a 3 legkisebb páros számot, amelyek nem oszthatók hárommal, akkor az 1 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 2 + 4 + 8 = 87 > 78 lehető legkisebb összeget kapjuk, így ez az elrendezés nem optimális.
  • NNSNNSNNSN – Ez az elrendezés szimmetrikus az előzőre.
  • SNNSNNSNNS – Ha összeadjuk a 6 legkisebb páratlan és a 4 legkisebb páros számot, amelyek nem oszthatók hárommal, akkor az 1 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 2 + 4 + 8 + 10 = 78 lehető legkisebb összeget kapjuk, ami a keresett megoldás.
Statisztika
106
csapat kapta meg a feladatot
54.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:59
átlagos megoldási idő

44. feladat

Zsófi törtszámokkal játszadozik. Le akar írni két pozitív egész a,b számot, amelyekre teljesül, hogy

2020 2024 < a2 b < 999 1000

és a + b a lehető legkisebb. Tegyetek ti is úgy, mint Zsófi, és adjátok be megoldásként ezt a minimális a + b összeget.

Megoldás

Eredmény:

553


A megadott egyenlőtlenség ekvivalens azzal, hogy

1000 999 < b a2 < 2024 2020.

Ezért Zsófinak úgy kell kiválasztania a-t, hogy az legyen a legkisebb pozitív egész, melyre létezik olyan b pozitív egész, amire teljesül

1000 999 a2 < b < 2024 2020 a2a2 + 1 999 a2 < b < a2 + 4 2020 a2.

Ha a < 32, azt kapja, hogy a2 < a2 + a2 999 < a2 + 1. Ha van olyan a < 32, amire igaz, hogy 4a2 2020 > 1, akkor veheti a legkisebb a-t, ami eleget tesz ennek az egyenlőtlenségnek. Ekkor

4 222 2020 = 442 2020 = 1936 2020 < 1és4 232 2020 = 462 2020 = 2116 2020 > 1.

Tehát a = 23 és b = a2 + 1 = 530 értékekre teljesül a feladatban megadott egyenlőtlenség, így a keresett érték a + b = 23 + 530 = 553.

Statisztika
92
csapat kapta meg a feladatot
48.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:15:39
átlagos megoldási idő

45. feladat

Egy sátor padlója háromszög alakú, amelynek oldalhosszai 1,3; 2 és 2,1 méteresek. A gyártó úgy szeretné reklámozni a sátrat, hogy egy h magasságú ember bárhogyan le tud benne feküdni, ami azt jelenti, hogy a padló bármelyik pontja egy lehetséges alvópozícióhoz tartozik (azaz egy h hosszú szakaszban levő pont, ahol ez a szakasz teljes egészében a háromszögben van). Legfeljebb mekkora lehet h, méterben kifejezve?

Megoldás

Eredmény:

126 65


Azt állítjuk, hogy a leghosszabb szakasz, amit egy hegyesszögű háromszögbe írhatunk (mint pl. a sátor padlója) annak egy tetszőleges pontját metszve, az a leghosszabb magassága. Ha egy oldalhoz berajzoljuk az összes összekötő szakaszt a szemben lévő csúcsból, befedve a teljes háromszöget, akkor a legrövidebb behúzott szakasz az adott oldal magassága (mivel egy hegyesszögű háromszög magában foglalja mindegyik magasságvonalát). Már csak azt kell megmutatnunk, hogy nincs ennél hosszabb szakasz, ami megfelel a kitételnek. Nézzük meg a leghosszabb magasság talppontját. Ha a hozzátartozó oldal rövidebb, mint a magasság, akkor nincs hosszabb szakasz, ami beférne a háromszögbe (hiszen mindegyik talppontot tartalmazó szakasz legfeljebb olyan hosszú, mint vagy az oldalhoz tartozó magasság, vagy maga az oldal). A háromszög területére vonatkozó képletből kiderül, hogy a leghosszabb magasság a legrövidebb oldalhoz tartozik, ami esetünkben 1,3 méter. Ezáltal ha az ehhez tartozó magasság hosszabb 1,3 méternél, akkor megvagyunk.

Sok módja van az oldalhoz tartozó magasság kiszámolásának. Használhatnánk a Hérón-képletet a terület kiszámolására, majd eloszthatnánk az oldalhossz felével. Mi egy ennél egyszerűbb módszert alkalmazunk. Felszorozzuk az összes értéket 10-zel (vagyis deciméterben számolunk méter helyett). Legyen x,13 x azok a hosszok, ahol a keresett magasság vonala metszi a 13 hosszúságú oldalt. Ezután a Pitagorasz-tétel segítségével kiszámoljuk, hogy

202 x2 = 212 (13 x)2, (1) 26x = 128, (2) x = 64 13. (3)

Ezáltal a magasság

h = 202 (64 13 )2, (4) = 4 1325 169 256, (5) = 4 139 9 49, (6) = 252 13 . (7)

Mivel 252 13 > 13, ezért a magasság nagyobb, mint az oldalhossz, mint ahogy azt szeretnénk. A végeredmény tehát méterben mérve 252 130 = 126 65 .

Statisztika
77
csapat kapta meg a feladatot
42.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:34
átlagos megoldási idő

46. feladat

Keressétek meg a legnagyobb olyan q pozitív egész számot, amire igaz, hogy bármely n 55 pozitív egész esetén q osztója a következő szorzatnak:

n(n + 4)(n 23)(n 54)(n + 63).
Megoldás

Eredmény:

40


Legyen a szorzat eredménye A. Ha megpróbáljuk elosztani A-t 5-tel, akkor látjuk, hogy az egyes tényezők rendre az n, n + 4, n + 2, n + 1, és n + 3 maradékosztályokban lesznek. Mivel mind különböznek, legalább egyikük 0(mod5), vagyis 5A. Ha n páros, akkor A-nak három páros tényezője van, tehát 8A. Ha n páratlan, akkor két páros tényező van, n 23 és n + 63, melyek különbsége 86. Továbbá 86 2(mod4), szóval pontosan egy tényező többszöröse 4-nek, vagyis 8A. Együttesen ez azt jelenti, hogy 40A.

Ha n = 59, megkapjuk, hogy 2 és 5 legnagyobb többszörösei, amik osztói A-nak, pontosan 8 és 5. Ha n = 55, megkapjuk, hogy 3 A. Végül pedig bármely p > 5 prímre A szorzótényezői legfeljebb 5 < p különböző maradékosztályt foglalnak el p-vel való osztáskor, tehát mindenképp tudunk úgy n-t választani, hogy p A.

Ezáltal az eredmény q = 40.

Statisztika
62
csapat kapta meg a feladatot
69.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:15:15
átlagos megoldási idő

47. feladat

Ádám, Bea, Cili, Dani és Erik két kurzuson vesz részt. Ádám és Bea csak az egyikre jár, Cili és Erik pedig csak a másikra, míg Dani mindkettőt látogatja. Roberta tudja, hogy mindkét kurzusra három-három diák jár, de azt nem tudja, hogy melyik három. Így megkér mindenkit, hogy véletlenszerűen mutasson rá valamelyik csoporttársára a kurzusokról (tehát Dani bármelyik másik diákra 1 4-es valószínűséggel mutat rá stb.). Mi a valószínűsége annak, hogy Roberta képes lesz ebből rájönni, hogy Dani az, aki mindkét kurzust látogatja?

Megoldás

Eredmény:

3 4


Ha egy diák rámutat egy másik diákra, akkor azt mondjuk, hogy kapcsolat van köztük.

Roberta akkor és csak akkor tudja beazonosítani Danit, ha mindkét kurzusról legalább egy diáknak kapcsolata van vele. Ha Daninak kettőnél több kapcsolata van, akkor már nyilvánvaló a helyzet, mert senki másnak nem lehet ilyen sok kapcsolata. Másképp Daninak pontosan egy-egy kapcsolata van mindkét kurzusból.

Az általánosság megsértése nélkül feltételezzük, hogy kapcsolat van Ádám – Dani és Cili – Dani között. Mivel Beának nincs kapcsolata Danival, szükségszerűen Ádámra mutat. Hasonlóképp Erik Cilire mutat. Ezáltal van egy kapcsolati útvonalunk: Bea – Ádám – Dani – Cili – Erik; mivel bármely olyan lehetséges kapcsolati útvonalnak, amely 4 hosszú és mind az 5 diákot magába foglalja, Dani van a közepén, így ez az eset is kitalálható.

Ellenkező esetben ha Daninak az egyik kurzussal nincs kapcsolata, feltételezhető, hogy csak a másikat látogatja (mivel az egyikkel való kapcsolatáról nincs információnk), és ezáltal nem megkülönböztethető az arra az órára járó társaitól.

Most kiszámolhatjuk az ezekből következő valószínűséget.

1.
Feltételezzük, hogy Ádám és Bea egymásra mutatnak, míg Cili és Erik nem egymásra mutatnak. Ezek közül az előbbinek a valószínűsége 1 2 1 2 = 1 4. A második eseménynél Cili és Erik közül legalább egyikük Danira mutat, ennek valószínűsége (1 1 4 ); végül pedig Dani biztosan Bea és Ádám közül mutat valakire (2 4 ). Hasonló helyzet áll fenn, ha Cili és Erik mutat egymásra, Ádám és Bea pedig nem.
2.
Máskülönben Bea és Ádám közül legalább egyikük Danira mutat (1 1 4 ); ugyanez elmondható Ciliről és Erikről (1 1 4 ) és lényegtelen, hogy Dani kire mutat.

Mindent összeadva megkapjuk, hogy

1 4 (1 1 4 ) 2 4 + 1 4 (1 1 4 ) 2 4 + (1 1 4 ) (1 1 4 ) = 3 32 + 3 32 + 9 16 = 3 4.
Statisztika
54
csapat kapta meg a feladatot
40.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:49
átlagos megoldási idő

48. feladat

Az f : 0 0 függvény eleget tesz a következőknek:

1.
f(x) = x2 bármely 0 x < 1 számra és
2.
f(x + 1) = f(x) + x + 1 bármely nemnegatív valós x-re.

Keressétek meg az összes lehetséges x-et úgy, hogy f(x) = 482.

Megoldás

Eredmény:

15 + 11 2 = 15 + 242


Jelölje {x} x törtrészét! Feltéve, hogy x 1, a megadott feltételek alapján számolhatunk:

f(x) = f(x + {x}) = x + {x} + f(x 1 + {x}) = = i=1xi + x{x} + f({x}) = x (x + 1) 2 + x{x} + {x}2.

Vegyük észre, hogy a kapott képlet x = 0-ra is működik!

Most mutassuk meg, hogy f szigorúan monoton nő! Rögzítsünk egy tetszőleges n 0 egészt! Minden x,y [n,n + 1)-re, ahol x < y, a definíció szerint f(x) < f(y). Másrészt, minden x [n,n + 1)-re a f(x) < f(n + 1) feltétel teljesül, mivel

f(x) = x (x + 1) 2 + x{x} + {x}2 < x (x + 1) 2 + x + 1 = (x + 2) (x + 1) 2 = (n + 2) (n + 1) 2 = f(n + 1).

Ebből következik, hogy legfeljebb egy x megoldása van a megadott f(x) = 482 egyenletnek. A legnagyobb n egész, melyre n2+n 2 482 teljesül, a 30, így x = 30. Innen 482 = f(x) = x(x+1) 2 + x{x} + {x}2 = 15 31 + 30 {x} + {x}2 egy másodfokú egyenletet ad {x}-re, melynek egy egyértelmű {x} = 15 + 242 megoldása van [0,1)-en. Tehát x = 30 15 + 242 = 15 + 112.

Statisztika
52
csapat kapta meg a feladatot
21.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:45
átlagos megoldási idő

49. feladat

Az ábrán két négyzet és két egyforma nagyságú szög látható (utóbbiakat megjelöltük). Határozzátok meg a kérdőjellel jelzett szög nagyságát fokban!

Megoldás

Eredmény:

112.5


Vegyük a keresett szögnél levő csúcsnak a nagy négyzet oldalaira való merőleges vetületeit, és jelöljük a pontokat az ábra szerint!

Könnyen belátható, hogy a négy szürke háromszög egybevágó. Mindegyik háromszög derékszögű, az átfogóik megegyeznek a kisebb négyzet oldalhosszával, és egy-egy szög α, amit az határoz meg, hogy a két négyzetet egymáshoz képest mennyivel forgattuk el. Ebből következik, hogy P4PP3D egy téglalap, amit a szürke háromszögek újabb két egybevágó másolata határoz meg, így a kétvonalas szög az állításban 2α. AXY és PP2C egyenlő szárú derékszögű háromszögek (a szürke háromszögek egybevágósága miatt), tehát 2α = 45, és a keresett szöget megkaphatjuk:

90 α + 45 = 112,5.

Statisztika
45
csapat kapta meg a feladatot
33.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:22:12
átlagos megoldási idő

50. feladat

Csilla megunta a hagyományos műveleteket, úgymint az összeadás és a szorzás. Így kitalálta a saját műveletét, a csillagozást. Ezt a valós számok halmazán értelmezett műveletet a b módon jelöljük, és a következőek igazak rá:

1.
(a + b) c = (a c) + (b c),
2.
a (b + c) = (a b) c.

Ha tudjuk, hogy 3 2 = 54, keressétek meg 5 4 értékét!

Megoldás

Eredmény:

1620


A második tulajdonságból 5 4 = (5 2) 2. Ha eljelöljük f(x) = x 2-t, a feladat átfogalmazható, hogy kapjuk meg f(f(5)) értékét, ha tudjuk, hogy f(3) = 54.

Az első tulajdonságból egyértelműen következik f(a + b) = f(a) + f(b). Így 54 = f(3) = f(1) + f(2) = f(1) + f(1) + f(1), tehát f(1) = 18. Ebből indukcióval könnyen megkapható, hogy f(n) = 18n minden pozitív egész n-re, amiből végül f(5) = 18 5 és f(f(5)) = 182 5 = 1620.

Hogy belássuk, hogy tényleg létezik ilyen művelet, tekintsük az x y = x(32)y definíciót! Erről az exponenciális függvény alapvető tulajdonságai alapján ellenőrizhetjük, hogy egyértelműen meghatározott minden valós x-re és y-ra, illetve kielégíti a fenti feltételeket.

Statisztika
38
csapat kapta meg a feladatot
26.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:14:20
átlagos megoldási idő

51. feladat

Márk kiszínezte egy 10 × 11-es négyzetrács négyzeteit fehérre és feketére úgy, hogy mindegyik négyzetnek legfeljebb egy vele azonos színű szomszédja legyen (két négyzet szomszédos, ha van közös élük). Hányféleképpen tudta ezt megtenni? Azokat a színezéseket, amelyek csak forgatás után lesznek egyformák, különbözőnek tekintjük.

Megoldás

Eredmény:

464


Ha van egy 2 × 1-es egyszínű „dominónk”, az egész dupla sort vagy dupla oszlopot, melyet ez a dominó meghatároz, ugyanilyen dominókkal kell váltakozó színben kitölteni. Ez biztosítja, hogy minden dominó ugyanolyan irányítással legyen letéve. Gyors emlékeztetőnek: egy n × 1-es tartományt dominókkal és négyzetekkel kitölteni f(n) lehetséges módon lehet, ahol f(n) a Fibonacci-sorozat, f(0) = f(1) = 1 kezdettel.

Mivel minden dominónak azonos irányítással kell rendelkeznie, és a következő sorok vagy oszlopok az első sor vagy oszlop másolatai, viszont nem szeretnénk a szokásos négyzetrácsot kétszer számolni, f(10) + f(11) 1 lehetséges kitöltés lesz. Ebből a tényleges színezéseket meg lehet kapni, ha a bal felső sarokban levő mezőnek kiválasztjuk a színét, és a négyzetrácsot onnantól váltakozó színekkel töltjük fel.

Így az összes lehetőség 2 (144 + 89 1) = 464.

Statisztika
28
csapat kapta meg a feladatot
32.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:25
átlagos megoldási idő

52. feladat

Heléna nemrég tanult a mozgóátlagról. Vette a kedvenc sorozatát, a {Fk}k=0 Fibonacci-sort, mely eleget tesz az Fn = Fn1 + Fn2 egyenletnek, ha F0 = 0 és F1 = 1, és létrehozta a mozgóátlagokból álló {mk}k=62024 sorozatot, ami eleget tesz az mk = Fk+Fk1++Fk6 7 egyenletnek. Az {mk}k=62024 sorozat hány eleme egész szám?

Megoldás

Eredmény:

252


Elevenítsük fel azt a tényt, hogy i=0kFi = Fk+2 1! Ezt indukcióval be is lehet bizonyítani: az első lépésre i=00Fi = F0 = 0 = 1 1 = F2 1, és a második lépésre i=0k+1Fi = Fk+1 + i=0kFi = Fk+1 + Fk+2 1 = Fk+3 1. Innen

Fk + Fk1 + + Fk6 = i=0kF i i=0k7F i = Fk+2 Fk5 = 7 mk.

Legyen dl Fl 7-tel való osztási maradéka. A tagok a {dl}l=02024 sorozatban:

0,1,1,2,3,5,1,6,0,6,6,5,4,2,6,1,0,1,1,0

és mivel dl dl1 + dl2(mod7), egyértelmű, hogy a dl osztási maradékok sorozata periodikus, 16-os periódussal. Minden olyan l indexre, amelyre dl+2 dl5(mod7), igaz l 4,12(mod16). Mivel 6 l 2024 és 2024 = 126 16 + 8, lesznek l = 16 k + 4 alakú megoldásaink 1 k 126-ra, és l = 16 k + 12 alakú megoldásaink 0 k 125-re. Összesen így 2 126 = 252 megoldás lesz.

Statisztika
25
csapat kapta meg a feladatot
36.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:26
átlagos megoldási idő

53. feladat

Egy 60 középponti szögű körcikkbe az ábrán látható módon rajzoltunk még egy körcikket, majd abba egy harmadikat. Határozzátok meg a legkisebb és a legnagyobb körcikk sugarának arányát!

Megoldás

Eredmény:

398


Forgassuk el a legkisebb körcikket, ahogy a lenti ábrán látható!

Innen látszik, hogy valójában az első és a második körív metszéspontjának y-koordinátáját akarjuk meghatározni. Legyen az első körcikk középpontja a (0,0)-ban, és a jobb oldali csúcs (1,0)-ban! Ekkor a legnagyobb kör egyenlete x2 + y2 = 1, és a középső köré (x 1)2 + y2 =(3 2 )2. Kivonva az első egyenletet a másodikból, 1 2x = 3 4 1, és így x = 5 8. Innen egyszerűen következik, hogy y = ±39 8 , és mivel a negatív megoldáshoz nem tartozik geometriailag értelmes elrendezés, az egyetlen megoldás 39 8 .

Statisztika
19
csapat kapta meg a feladatot
26.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:20
átlagos megoldási idő

54. feladat

Egy méhkaptárban 2024 hatszögletű sejt található. A kaptár közepén 1ml méz van. Az ábrán is látható spirális alakban növekszik az egyes sejtekben lévő méz mennyisége, így az utolsó sejtben 2024ml méz van. A méhkirálynő úgy dönt, hogy főútvonalat szeretne építeni a középső sejttől közvetlenül kifelé, az ábrán szürkével jelölt módon. Ehhez a szürke sejtekben lévő összes mézet el kell távolítani az útból. Összesen hány milliliter mézet kell odébb vinni a terv megvalósításához?

Megoldás

Eredmény:

17928


Jelöljük H(n)-nel a keresett főútvonalon a középső sejttől számított n-edik sejtben levő méz mennyiségét! Ekkor H(1) = 2, H(2) = 9 és így tovább. Most vessünk egy pillantást a középponttól pontosan n távolságra levő sejtek által alkotott hatszögre! Hogy ennek a hatszögnek bármely oldalán végighaladjunk, n lépést kell tennünk. Tehát, hogy a spirálon végighaladva megkapjuk H(n)-ből H(n + 1)-et, be kell járnunk az n oldalhosszúságú hatszög öt oldalát, és az (n + 1) oldalhosszúságú hatszög egy oldalát. Ebből következik, hogy H(n + 1) = H(n) + 5n + (n + 1) = H(n) + 6n + 1. A sorozat zárt alakját megtalálhatjuk:

H(n) = 6(n 1) + 1 + H(n 1) = = 6 ((n 1) + (n 2) + + 1) + (n 1) + H(1) = 6 (n 1)n 2 + n + 1 = 3n2 2n + 1.

Hogy megkapjuk a teljes keresett mézmennyiséget, ki kell számítanunk a főútvonalon fekvő hatszögek N számát (a középső sejtet nem számítva). Mivel pontosan 2024 hatszög van, N az a legnagyobb egész, amely teljesíti a következő feltételt:

H(N) 2024, 3N2 2N 2023, N2 2 3N 674 + 1 3.

Mivel 272 2 3 27 > 729 27 > 675, N értéke legfeljebb 26 lehet, és 262 2 3 26 < 676 18 < 674 valóban teljesül, így N = 26 a főútvonalat alkotó sejtek keresett száma.

Még meg kell határoznunk a mézmennyiséget:

1 + k=1NH(k) = 1 + 3 k=1Nk2 2 k=1Nk + k=1N1 = 1 + 1 2N(N + 1)(2N + 1) N(N + 1) + N = 1 + 13 27 53 26 27 + 26 = 17928.

Egy másik mód a végső összeg meghatározására észrevenni, hogy

H(k) = 6 (k 1)k 2 + k + 1 = 6(k 2) +( k + 1 1)

és visszaemlékezni a Pascal-háromszög következő azonosságára (amit egyes környékeken hokiütő-azonosságnak is neveznek):

( m m) +( m + 1 m) + +( n m) =( n + 1 m + 1).

Ebből

1 + k=1NH(k) = 1 + 6 k=1N(k 2) + k=1N(k + 1 1) = 1 + 6(N + 1 3) + ((N + 2 2) 1) = 27 26 25 + 14 27 = 17928.
Statisztika
10
csapat kapta meg a feladatot
20.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:29:22
átlagos megoldási idő

55. feladat

Hány különféle egész szám fordul elő az

12 2024 , 22 2024 ,, 20242 2024 ,

felsorolásban, ahol x a legnagyobb x-nél kisebb vagy vele egyenlő egész számot jelöli?

Megoldás

Eredmény:

1519


Mivel (n + 1)2 n2 = 2n + 1, n 1011-re igaz, hogy (n+1)2 2024 n2 2024 = 2n+1 2024 2023 2024 < 1, és így (n+1)2 2024 n2 2024 + 1. Ebből tudjuk, hogy a 12 2024 , 22 2024 ,, 10122 2024 lista minden egészt tartalmaz 12 2024 = 0-tól 10122 2024 = 506-ig, így a sorozat első 1012 tagja közt 507 különböző lesz.

Másrészt, n 1012-re igaz, hogy (n+1)2 2024 n2 2024 = 2n+1 2024 2025 2024 > 1, és így (n+1)2 2024 > n2 2024 . Tehát minden 10132 2024 , 10142 2024 ,, 20242 2024 elem új a felsorolásban (mivel szigorúan nagyobb, mint az előző), tehát a sorozat utolsó 1012 eleme közt mind az 1012 különböző (és a sorozat első felében levő tagoktól is eltérnek).

Összesen így a sorozat 507 + 1012 = 1519 különböző elemet tartalmaz.

Statisztika
7
csapat kapta meg a feladatot
57.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:11:12
átlagos megoldási idő

56. feladat

Hány olyan (a,b,c,d) páronként különböző számokból álló rendezett számnégyes létezik, amire igaz, hogy a,b,c,d {1,2,,17} és a b + c d osztható 17-tel?

Megoldás

Eredmény:

3808


Szerkesszünk egy szabályos 17-szöget P1P17 csúcsokkal! A feladatban szereplő a b d c(mod17) állítás geometriai nyelvre fordításából Pa, Pb, Pc és Pd egy egyenlő szárú trapézt alkotnak PaPc és PbPd párhuzamos alapokkal. Ha egy csúcsot eltávolítunk, a maradék 16 csúcsot párokba lehet rendezni, ami 8 párhuzamos egyenest határoz meg, melyből bármelyik kettőt egy megfelelő trapéz alkotására lehet használni (és így kapjuk az {a,b,c,d} halmazokat). Ilyen halmazból tehát 17 ( 8 2) = 476 van, és mindegyik több rendezett számnégyest határoz meg: először ki kell választanunk, hogy melyik alap legyen PaPc és melyik PbPd, ezen felül a és c, illetve b és d páronként megcserélhetők, tehát összesen 2 2 2 = 8 lehetőségünk van. Összesen tehát 8 476 = 3808 ilyen rendezett számnégyes létezik.

Statisztika
7
csapat kapta meg a feladatot
57.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:09:07
átlagos megoldási idő

57. feladat

Vegyünk egy ABCD téglalapot és egy E pontot a téglalap CD oldalán úgy, hogy 2DE = EC! Legyen F a BD és AE szakaszok metszéspontja! Ha tudjuk, hogy DFA = 45, határozzátok meg AD AB értékét!

Megoldás

Eredmény:

72 3


Mivel az elrendezés skálafüggetlen, szabadon rögzíthetjük, hogy AD = 4. Jelöljük továbbá F-nek AD-re való merőleges vetületét G-vel, az ADF köréírt körének középpontját O-val, és O GF-re való merőleges vetületét H-val! ABF és EDF hasonlóak AB : ED = 3 : 1 aránnyal, így AG = 3. Ezen felül DOA = 2 DFA = 90, így AOD egy egyenlő szárú derékszögű háromszög, O-nak tehát mind AB-től, mind AD-től a távolsága 2. Eljelölve az utolsó ismeretlen oldalhosszat a HOF-ben x = HF-fel, és Pitagorasz tételét alkalmazva

x2 + (3 2)2 = (22)2 = 8 x = 7.

Mivel DGFés DAB hasonlóak, a keresett arány megkapható:

DA AB = DG DF = 1 2 + 7 = 7 2 3 .

Statisztika
6
csapat kapta meg a feladatot
16.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:12
átlagos megoldási idő

58. feladat

Legyen P(x) egy tizedfokú, egész együtthatós polinom, amelynek csak valós gyökei vannak és P(x) osztója a P(P(x) + 2x 4) polinomnak. Határozzátok meg P(2024) P(206) értékét!

Megjegyzés: Akkor mondjuk azt, hogy egy P(x) polinom osztója egy Q(x) polinomnak, ha P(x) és Q(x) egész együtthatósak és létezik egy egész együtthatós R(x) polinom, amire igaz, hogy Q(x) = R(x) P(x).

Megoldás

Eredmény:

1010 = 10000000000


Ha r P(x) egy gyöke, akkor

2r 4,2(2r 4) 4 = 4r 12,2(4r 12) 4 = 8r 28,,2nr 2n+2 + 4,n ,

mind gyökei P(x)-nek. Mivel P(x)-nek legfeljebb 10 valós gyöke lehet, kell lennie egy j > i-nek, melyre 2ir 2i+2 + 4 = 2jr 2j+2 + 4. Ebből következik, hogy 2i (r 4) = 2j (r 4), tehát r = 4. Így 4 az egyetlen gyök, és P(x) = a (x 4)10, ahol a0 egy valós konstans. Végül P(2024) P(206) = (2020 202 ) 10 = 1010 = 10000000000.

Statisztika
4
csapat kapta meg a feladatot
50.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:25
átlagos megoldási idő

59. feladat

Józsi egy 2024 főből álló körben áll, ahol az egyes embereket az óramutató járása szerint megszámoztuk az 1,2,,2024 számokkal. Egy frizbivel játszanak. Az első helyen álló ember a harmadik helyen állónak dobja, aki ezután az ötödik helyen állónak dobja tovább, és így tovább. Mindenki a tőle balra álló ember melletti embernek dobja a frizbit (tehát mindig kihagynak egy helyet). A kihagyott illető dühös lesz, amiért nem játszhatott, és kiáll a körből. Ez a minta addig ismétlődik, amíg el nem jutnak az utolsó két játékosig. Ha Józsi benne szeretne lenni az utolsó kettőben, hova kell állnia a játék legelején? Keressétek meg a lehetséges sorszámok összegét!

Megoldás

Eredmény:

2978


Ha még az utolsó két ember is játszana, akkor a frizbit épp birtokló illető magának dobná, és ő maradna egyedüliként a körben. Hogy ennek az utolsó illetőnek a helyét megtaláljuk, gondolkodjunk következőképpen: ha 2n ember van a körben, akkor mialatt a frizbi megtesz egy teljes kört, minden páros pozícióban levő ember kiáll, és egy hasonló felállást kapunk 2n1 emberrel, ugyanúgy az első embernél levő frizbivel. Innen indukcióval beláthatjuk, hogy ez az ember lesz az utolsó. Általános esetben, ha 2n + k ember van a körben, k dobás után újra egy olyan helyzetre juthatunk, ahol 2n ember van, de ekkor a (2k + 1). pozícióban levő embernél lesz a frizbi. 2024 = 1024 + 1000 ember között így a 2001. helyen álló illető a szerencsés utolsó.

Az utolsó előttinek maradó emberrel kapcsolatban azt állítjuk, hogy 2n + 2n+1 ember esetén lesz az az első helyen álló. Kis n-ekre ez könnyen belátható: 3-, 6- vagy 12-fős körök esetén az állítás igaz. Ismét indukcióval bizonyítunk: ha 2n+1 + 2n+2 ember volt a körben, egy teljes kör után 2n + 2n+1 ember marad, és ismét az elsőnél lesz a frizbi. Ha általános esetben 2n + 2n+1 + k ember van, k dobás után ugyanúgy visszajutunk az előző esetre, miközben a frizbi a (2k + 1). embernél lesz. Mivel 2024 = 1024 + 512 + 488, az utolsó előtti ember pozíciója 977, így a válasz 2001 + 977 = 2978.

Statisztika
4
csapat kapta meg a feladatot
25.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:20
átlagos megoldási idő

60. feladat

András frizbizik három barátjával. Az alábbi szabályt követik: Nem dobhatod vissza a frizbit ugyanannak, aki előzőleg dobta neked. András kezdte a játékot és tíz dobás után ismét Andrásnál volt a frizbi. Hányféleképpen végezhették el ezt a tíz dobást?

Megoldás

Eredmény:

414


Számoljuk össze az összes lehetséges passzsorrendet, figyelmen kívül hagyva, hogy Andrásnak kell az utolsónak lennie. Első lépésben András három embernek dobhat, majd utána minden barátja csak két lehetőség közül választhat a játék szabálya miatt. Így, ha n dobás van, 3 2n1 lehetséges sorozatot kapunk.

Jelöljük yn-nel azoknak a sorozatoknak a számát, ahol az n-edik dobás után Andráshoz kerül a labda! Az n-edik dobásig 3 2n1 sorozatunk van összesen, ezek közül fognak kikerülni azok a sorozatok, ahol az (n + 1). dobás során Andráshoz kerül a frizbi. Abban az esetben nem kerülhet Andráshoz, ha nála volt az n-edik vagy az n 1-edik körben (mert ellenkező esetben az n-edik lépésben birtokló megsértené a visszadobásos szabályt). Ilyen sorozatból rendre yn, illetve 2yn1 van, tehát yn+1 = 3 2n1 yn 2yn1.

Az explicit formulát megkeresni kevésbé lenne kézenfekvő, mint y10-ig kiszámítani az egyes tagokat. y1 = y2 = 0-ból az yn+1 = 3 2n1 yn 2yn1 rekurzióval könnyen adódik, hogy y3 = 3 21 0 0 = 6, y4 = 3 22 6 = 6, y5 = 3 23 6 12 = 6, y6 = 3 24 6 12 = 30, y7 = 3 25 30 12 = 54, y8 = 3 26 54 60 = 78, y9 = 3 27 78 108 = 198, y10 = 3 28 198 156 = 414.

Másik megoldás: Tekintsünk egy n hosszúságú sorozatot, ahol Andrásnál volt a frizbi a dobások előtt és után, de közben egyszer sem! Ha ez a sorozat a játék elején történik, akkor András 3 barátjának dobhat, amit csak kétféle folytatás követhet, ezek után viszont a passzok sorrendje egyértelmű. Ha ez a sorozat a játék közepén fordul elő, akkor Andrásnak eleve az egyik barátja dobta a játékszert, így ő csak két barátja közül választhat, majd ismét két lehetőség van a folytatásra. Az ilyen, n passzt tartalmazó sorozatok legalább 3 dobást tartalmaznak, így elegendő, ha az összesen 10 dobásunkat felosztjuk legalább háromdobásos partíciókra, és ezeket számoljuk össze. Csak a következő felosztások léteznek: 10, 3 + 7, 7 + 3, 6 + 4, 4 + 6, 5 + 5, 3 + 3 + 4, 3 + 4 + 3 és 4 + 3 + 3. A 10 dobást egyben tartalmazó felosztás 6 esetet ad, a két részt tartalmazó felosztások 6 4-et (így összesen 5 6 4 ilyen eset lesz), míg a három részt tartalmazók 6 4 4-et (tehát innen 3 6 4 4 eset jön). Összesen így 6 (1 + 5 4 + 3 4 4) = 6 69 = 414 passzsorrend lehetséges.

Statisztika
4
csapat kapta meg a feladatot
50.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:10:49
átlagos megoldási idő

61. feladat

Az ABC háromszög AB oldalán található D pont úgy helyezkedik el, hogy ACD = 11,3 és DCB = 33,9. Továbbá CBA = 97,4. Keressétek meg az AED-et, ha az E pont az AC oldalon fekszik úgy, hogy EC = BC.

Megoldás

Eredmény:

41,3


Vezessünk be új jelöléseket a jobb átláthatóság kedvéért: α = 11,3 és β = 97,4, ekkor DCB = 3α. Továbbá legyen F egy B-től különböző pont AB-n, amire CB = CF.

Számítsuk ki BCF-et: FBC = 180 β és a BCF egyenlő szárú, így BCF = 180 2 FBC = 2β 180. Most észrevehetjük, hogy

ECF = α + 3α + 2β 180 = 4 11,3 + 2 97,4 180 = 60.

Mivel CF = CB, ami megegyezik CE-vel a feladat állítása szerint, a CEF szabályos.

Ezen kívül mutassuk meg, hogy FC = FD: mivel DCF = 60 α és CFD = 180 β,

FDC = 180 (60 α) (180 β) = α + β 60 = 48,7 = 60 α = DCF,

így CDF egyenlő szárú, és FC = FD a kívántak szerint. Ebből, azzal együtt, hogy CEF szabályos, FC = FE = FD, másképpen megfogalmazva a C, E és D pontok egy F középpontú körön fekszenek. Tehát CDE = 1 2CFE = 30 és DEC = 180 α 30. Végül

AED = 180 DEC = 30 + α = 41,3.
Statisztika
3
csapat kapta meg a feladatot
33.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:15:07
átlagos megoldási idő

62. feladat

Az a > b > 1 valós számok kielégítik a következő egyenlőtlenséget:

(ab + 1)2 + (a + b)2 2(a + b)(a2 ab + b2 + 1)

Határozzátok meg

a b b 1

lehető legkisebb értékét!

Megoldás

Eredmény:

1 2 = 2 2


Rendezzük át az egyenlőtlenséget a következők szerint:

(ab + 1)2 + (a + b)2 2(a + b)(a2 ab + b2 + 1), 0 2a3 + 2b3 a2b2 a2 b2 4ab + 2a + 2b 1, 0 (a2 2b + 1)(2a b2 1).

Mivel a > b > 1, a2 > b2 is teljesül, és a2 2b + 1 > b2 2b + 1 = (b 1)2 > 0 is igaz. Így a második zárójelet alakítva

2a b2 1 0, 2a 2b b2 2b + 1, 2(a b) (b 1)2, a b b 1 1 2.

Az 12 értéket elérhetjük, például a = 52 és b = 2 esetén (ha egyenlőséget akarunk, a = (b2 + 1)2-nek teljesülnie kell), tehát ez tényleg a legkisebb értéke a b(b 1)-nek.

Statisztika
3
csapat kapta meg a feladatot
0.0%
csapat oldotta meg a feladatot
-
átlagos megoldási idő

63. feladat

Vegyük x, y és z különböző nemnulla egész számokat, melyekre igaz a következő egyenlet:

(x 1)2 z + (y 1)2 x + (z 1)2 y = (x 1)2 y + (y 1)2 z + (z 1)2 x

Keressétek meg

|64x + 19y + 4z|

lehető legkisebb értékét!

Megoldás

Eredmény:

7


Jelölje cikQ(x,y,z) azt az összeget, ahol a másik két tagot x y z x ciklikus felcserélésével kapjuk, azaz cikQ(x,y,z) = Q(x,y,z) + Q(y,z,x) + Q(z,x,y).

Az egyenletet xyz0-val megszorozva és átrendezve

P(x,y,z) = x(x 1)2(y z) + y(y 1)2(z x) + z(z 1)2(x y) = cikx(x 1)2(y z) = 0.

Mivel P eltűnik x = y, y = z vagy z = x-re, oszthatónak kell lennie (x y)(y z)(z x) = cikx2(z y)-nal. Másrészt, mivel P(x,y,z) egy negyedfokú polinom és cikx2(z y) egy harmadfokú polinom, a hányadosnak elsőfokúnak kell lennie:

P(x,y,z) = ( cikx2(z y)) (ax + by + cz + d).

Továbbá xy xz + yz yx + zx zy = cikx(y z) = 0, így

P(x,y,z) = cik (x3(y z) 2x2(y z) + x(y z)) = cik (x3(y z) 2x2(y z)) + 0 = ( cikx2(z y)) (ax + by + cz + d).

Innen következik, hogy a-nak mindenképpen 1-nek kell lennie, hogy x2(z y) ax = x3(y z) teljesüljön, és hasonlóan b = c = 1 is szükséges. x2(z y) d = 2x2(y z)-ből megkapjuk, hogy d = 2. Így

P(x,y,z) = (x y)(y z)(z x)(2 x y z) = 0.

Mivel csak páronként különböző (x,y,z) számhármasokat keresünk, mindenképpen x + y + z = 2. Könnyen belátható, hogy bármely ezt teljesítő számhármas megoldja az eredeti egyenletet is.

Hogy |64x + 19y + 4z| legkisebb értékét megkapjuk, vonjunk ki 4(x + y + z) 8 = 0-t, így

|64x + 19y + 4z| = |15 (4x + y) + 8|.

Egy 4x + y egész számot keresünk, ami minimalizálja a kifejezést. Ezt a minimumot egyértelműen akkor kapjuk, ha 4x + y = 1, pl. (x,y,z) = (2,7,3) esetén, így a megoldás 7.

Statisztika
2
csapat kapta meg a feladatot
0.0%
csapat oldotta meg a feladatot
-
átlagos megoldási idő