Change language

Adatvédelem

A személyes adatokat az 2016. április 27-i (EU 2016/679) európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU L 119., 2016.5.4.) GDPR /General Data Protection Regulation (“Rendelet”) szerint kezeljük.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Id. No.: 30815886

Az egyes országok helyi szervezői hozzáférnek a Náboj Matematika versenyben (“Verseny”) részt vevő egyes országok személyes adataihoz, amennyiben a regisztrálók és regisztrált személyek (tanulók) személyes adatai kizárólag az adott országra vonatkoznak. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a regisztrálókkal való kapcsolattartásra használják fel, hogy tájékoztassák őket a Verseny aktuális évfolyamáról a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében, promóciós marketing e-maileket küldjenek a regisztrálóknak a Verseny egyes alkalmainak népszerűsítésekor, valamint a regisztrált személyek (tanulók) eredményeiről szóló információkat küldjenek az adott regisztrált részvevőknek.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Hogyan szerezzük meg a személyes adatokat?

A regisztráló személyes adatokat akkor ad meg, amikor egy diákcsapatot regisztrál a Versenyre. A verseny során kép- és/vagy videófelvételek készülnek.

Hogyan kezeljük a személyes adatokat? Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

CélJogalapA feldolgozott adatok köreMeddig kezeljük a személyes adatokat?
A verseny megfelelő lebonyolítása (szervezése és lebonyolítása)Jogos érdekA versenyre való regisztrációs űrlapon megadott adatokA verseny időtartama alatt és a verseny adott évének végét követő 1 évig
Eredménylista létrehozása és közzétételeJogos érdekNév, vezetéknév, évfolyam, tanuló iskolája, versenycsapat neveA verseny honlapjának és a közösségi oldalakon való fiókjának üzemeltetése időtartamára
A verseny során készült kép- és/vagy videófelvételek készítése és közzétételeHozzájárulásFénykép- és/vagy videofelvételA verseny honlapjának és a közösségi oldalakon található fiókjának üzemeltetése időtartamára
A Verseny marketing promóciójaJogos érdekA regisztráló, a regisztrációs űrlapon megadott személy e-mail címe és telefonszámaA Verseny adott évének végét követő 2 év

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Továbbítjuk-e az Ön személyes adatait harmadik országokba (az EU-n kívülre)?

A regisztráció során megadott személyes adatokat nem adjuk ki (továbbítjuk) az EU-n kívüli harmadik országoknak. Az adatokat kizárólag az EU-n belüli szervereken tároljuk. A Trojsten által használt közösségi hálózatokon való interakció során személyes adatok harmadik országokba továbbíthatók, elsősorban azon közösségi hálózatüzemeltetők elemzési és statisztikai szolgáltatásainak igénybevétele keretében, amelyeken a Trojsten rendelkezik profilokkal.

Milyen jogai vannak Önnek mint érintettnek?

  1. A hozzájárulás visszavonásához való jog, ha a személyes adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulás.
  2. A helytelen vagy elavult személyes adatok helyesbítéséhez való jog
  3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  4. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
  5. A személyes adatok más üzemeltetőnek történő továbbításához való jog
  6. A személyes adatok törléséhez való jog
  7. A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog.
  8. Panaszhoz való jog

A személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó jogszabályok állítólagos megsértése esetén panaszt nyújthat be a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti hatósághoz abban az országban, ahol Ön él, vagy abban az országban, ahol a személyes adatok védelmének állítólagos megsértése történt. Szlovákiában ilyen szerv a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala.

A jogai gyakorlása során a kérelme feldolgozásának határideje:

A kérést mindig igyekszünk a kézbesítéstől számított 30 napon belül feldolgozni. A kérelmek száma és összetettsége miatt azonban a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Erről a tényről legkésőbb a kérelem kézbesítését követő 30 napon belül tájékoztatjuk Önt, a határidő meghosszabbításának okával együtt. Ugyanakkor ebben az esetben Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Az érintett személy jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket elektronikus úton, e-mailben a gdpr@trojsten.sk címre vagy postai úton a jelen tájékoztató elején megadott üzemeltetői címre lehet eljuttatni.

A személyes adatok feldolgozása során nem alkalmazunk automatizált feldolgozást vagy profilalkotást.