Change language

Szabályok

1. Részvétel

A Náboj egy középiskolai csapatverseny. Minden csapat négy vagy öt tagból áll. Minden egyes csapat tagjai egyazon intézmény tanulói. Két kategória van: Junior és Senior. A Junior kategória indulói legfeljebb tizedikes (ötéves gimnázium esetében legfeljebb tizenegyedikes) tanulók lehetnek. A Senior kategóriában a középiskola bármely évfolyamáról lehet indulni.

2. Jelentkezés

Jelentkezni a jelentkezési időszak végéig lehet, illetve amíg van szabad hely. A határidőkről, a jelentkezett csapatok számáról és a helyszín befogadóképességéről minden szükséges információ megtalálható a honlapon. A jelentkezés során a csapatok megválaszthatják, hogy az országukon belül melyik helyszínen kívánják megírni a versenyt. A külföldi versenyzést a szabályzat nem teszi lehetővé.

A csapatok beiratkoztatása két körből áll. Az első fázisban minden iskolából kategóriánként az első csapat automatikusan regisztrálva lesz a versenyre (ha belefér a kapacitásba). Az iskola további csapatai várólistára kerülnek.

Két héttel a verseny előtt kezdődik a második kör, amelynek során minden iskolából a második és harmadik csapat is regisztrálva lesz (ha nem lépi túl a kapacitást). Egy héttel a verseny előtt a második kör is lezárul és nem lehet több csapatot regisztrálni. Ha a férőhelyek még mindig nem teltek be, és van csapat a várólistán, akkor a fennmaradó csapatokkal sorra feltöltjük a helyeket. Kivételt képeznek: országonként és kategóriánként a tavalyi első három helyezett iskola már az első körben két csapatot is regisztrálhat a megfelelő kategóriában.

3. Szabadkártyák

A verseny helyszínei kioszthatnak egy-egy úgynevezett szabadkártyát is. A szabadkártyát kiérdemlő iskola egy szabadon választott kategóriában még további egy csapatot regisztrálhat az első körben. (Az idei évben a magyar helyszíneken nem osztunk ki szabadkártyát.)

4. A verseny kezdete

A versenyzőknek az előzetes tájékoztatás során megadott időpontig a verseny helyszínére kell érniük. A verseny kezdete előtt a csapatok egy lezárt borítékban kézhez kapják az első hat feladatot. A feladatok magyar nyelvűek. A borítékot csak a szervezői utasítás után szabad kinyitni; ekkor kezdődik a verseny.

5. A feladatok megoldása

A versenyzők az éppen náluk lévő hat példa bármelyikén dolgozhatnak; a feladatok eredménye általában egyetlen szám (de több szám is lehet). A szám (vagy számok) lehet egész, de tört vagy irracionális is lehet. Amint egy feladatot megoldottnak gondol egy csapat, a csapat egyik tagja a megoldottnak vélt feladat feladatlapjára írt megoldásával a csapatnak kijelölt ellenőrzőpulthoz megy és bemutatja a megoldást a javítóknak. Amennyiben a megoldás helyes, azt a javítók jelölik a feladatlapon, és a csapat megkapja a következő feladatát. A próbálkozási kísérletek száma korlátlan; ugyanakkor a harmadik sikertelen próbálkozás után a javítók rákérdezhetnek a megoldás menetére.

6. A javítók

Az egyes ellenőrzőpontokon több javító is ül, az egyes javítók különböző feladatokra érkezett megoldásokat bírálnak el; ennek részleteit a szervezők a verseny kezdete előtt a helyszínen ismertetik. Amennyiben egyidejűleg több versenyző várakozik ugyanahhoz a javítóhoz, érkezési sorrendnek megfelelően mutathatják be megoldásukat. A beérkezett jó megoldásokat tartalmazó feladatlapokat a javítók egy másik szervezőnek adják tovább. Az így továbbított feladatlaphoz tartozó feladatot a megoldó csapat számára helyesen megoldottnak könyvelik el. Ezt követően a csapat kézhez kapja a sorszámban következő feladatát. Ez egészen addig megy így, amíg a verseny véget nem ér, vagy amíg van olyan feladat, amelyet még a csapat nem kapott meg. A feladatok számát a szervezők a verseny kezdete előtt ismertetik.

6.1 "Hiányos megoldás"

Az alábbi akkor fontos, ha egy feladatnak több megoldása is van. Amikor egy versenyző kihoz egy megoldást, az javítók 3 féle dolgot mondhatnak:
Helyes
Rossz
és "Hiányos megoldás" (incomplete solution)
Akkor mondják a javítók, hogy hiányos megoldás, ha a diák a jó megoldások egy valódi részhalmazát mutatta be.

7. A verseny vége

A verseny két órán át tart. Az időkeret végeztével már nem lehet beállni az ellenőrzőpulthoz vezető sorba. Azok a versenyzők, akik az idő lejártakor sorban állnak, még ismertethetik a megoldásukat. Ezek a feladatok még időben megoldottként lesznek elkönyvelve.

8. A verseny győztese

Minden kategóriában az a csapat diadalmaskodik, amelyik a verseny ideje alatt a legtöbb feladatot oldotta meg helyesen. Amennyiben több ilyen csapat is van, az a csapat nyer, amelyiknek az utolsó megoldott feladatának sorszáma a legnagyobb. Ha több ilyen is van, akkor a második legnagyobb sorszám határozza meg a győztest, és így tovább. Ha a legtöbb feladatot megoldó csapatok ugyanazokat a feladatokat oldották meg, az nyer, aki az utolsó megoldott feladatát a leghamarabb adta le. Ha még így is holtverseny lenne, az utolsó előtti feladat ideje dönt, stb. A többi helyezés is ugyanezen metódus alkalmazásával kerül megállapításra. Ez az alapelve az országos és a nemzetközi eredmény meghatározására egyaránt.

9. Használható segédeszközök

Hagyományos íróeszközök és rajzeszközök használata engedélyezett. Bármilyen elektronikus eszköz (számológép, notebook, stb.), kommunikációs eszköz (mobiltelefon, internet, stb.) illetve bármilyen nyomtatott vagy kézzel írt segédlet használata tilos. Az együttműködés csak az egyes csapatokon belül megengedett.

10. Kötelezettségek

A szabályzat betartása függetlenül a verseny helyszínétől minden résztvevő számára kötelező. A jelentkezett csapatok a regisztráció során elismerik, hogy elolvasták, megértették és elfogadták a verseny szabályait, és a verseny során betartják azokat. A szabályzat megszegése az érintett csapat versenyből való kizárását vonhatja maga után.