Náboj logo

Gratulujeme víťazom!

Seniori:
1. III Liceum Ogólnokształcące, Gdynia A
2. V Liceum Ogólnokształcące, Kraków A
3. Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Kompletné výsledky
Juniori:
1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2. II Liceum Ogólnokształcące, Końskie
3. XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa B
Kompletné výsledky

Gratulujeme víťazom!

Seniori (Slovensko):
1. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto A
2. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
3. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava B
Kompletné výsledky
Juniori (Slovensko):
1. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto A
2. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava B
3. Gymnázium Alejová, Košice-Juh A
Kompletné výsledky

Súťaž


Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • University of Edinburgh
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • PWr Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
Viac o nás…