Náboj logo
V návaznosti na opatření vlády týkající se koronaviru je soutěž Náboj ZRUŠENA. Máte-li otázky týkající se soutěže, kontaktujte nás na adrese info-cz@math.naboj.org nebo krejci@naboj.org.

Soutěž


Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

Více o Náboji…

Aktuálně


 

Program


 • Příjezd a prezence týmů 9:30 - 11:00
 • Pravidla a organizační pokyny 11:10 - 11:30
 • Soutěž 11:30 - 13:30
 • Vyhlášení výsledků a předání cen 14:00 - 14:30
Pokyny před soutěží…

Organizátoři


Soutěž pořádají organizátoři matema­tických korespondenčních seminářů a instituce:

 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • ETH Zürich
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • UE Wrocław
 • WI PB Białystok
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
 • University of Cambridge
Více o nás…