Náboj logo

Gratulujeme víťazom!

Seniori:
1. V Liceum Ogólnokształcące, Kraków A
2. Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów B
3. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium B
Kompletné výsledky
Juniori:
1. Gymnázium Grösslingová, Bratislava A
2. III Liceum Ogólnokształcące, Gdynia
3. V Liceum Ogólnokształcące, Bielsko-Biała
Kompletné výsledky

Gratulujeme víťazom!

Seniori (Slovensko):
1. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto
2. Gymnázium Grösslingová, Bratislava B
3. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava A
Kompletné výsledky
Juniori (Slovensko):
1. Gymnázium Grösslingová, Bratislava A
2. Gymnázium Grösslingová, Bratislava B
3. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica A
Kompletné výsledky

Súťaž


Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • UE Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • WI PB Białystok
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
 • Școala Spectrum Constanța, Liceul Internațional de Infromatică Constanța
Viac o nás…