Náboj logo

Gratulujeme víťazom!

Seniori:
1. V Liceum Ogólnokształcące, Kraków A
2. XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa C
3. III Liceum Ogólnokształcące, Gdynia A
Kompletné výsledky
Juniori:
1. XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa A
2. XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa B
3. Mensa gymnázium, o. p. s., Praha 6 - Řepy
Kompletné výsledky

Gratulujeme víťazom!

Seniori (Slovensko):
1. Gymnázium Grösslingová, Bratislava A
2. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava B
3. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto B
Kompletné výsledky
Juniori (Slovensko):
1. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava B
2. Gymnázium Alejová, Košice-Juh A
3. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto B
Kompletné výsledky

Súťaž


Pozrite aktuálne informácie pre podrobnosti o tom ako bude fungovať Náboj Online!

Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • UE Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • WI PB Białystok
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
 • Școala Spectrum Constanța, Liceul Internațional de Infromatică Constanța
Viac o nás…