Náboj logo

Prihlás svoj tím!

Začiatok registrácie 19. februára 2018

Súťaž


Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Termíny


 • Začiatok registrácie
  19. februára 2018
 • Druhé kolo registrácie
  10. marca 2018
 • Koniec registrácie
  16. marca 2018
 • Termín súťaže
  23. marca 2018
 

Prihlásenie


Prihlásiť sa môže každá škola zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Bavorska, Rakúska, Poľska, Maďarska a Škótska.

Súťaž prebieha v týchto mestách:

 • Slovensko: Bratislava, Košice
 • Česko: Praha, Opava
 • Nemecko: Pasov
 • Rakúsko: Linec
 • Poľsko: Krakov, Varšava, Wrocław, Gdynia
 • Maďarsko: Budapešť, Veszprém
 • Veľká Británia: Edinburgh
 

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • University of Edinburgh
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • PWr Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
Viac o nás…