Náboj logo

Gratulujeme víťazom!

Seniori:
1. V Liceum Ogólnokształcące, Kraków B
2. V Liceum Ogólnokształcące, Bielsko-Biała A
3. XIV Liceum Ogólnokształcące, Warszawa H
Kompletné výsledky
Juniori:
1. Liceum Ogólnokształcące nr III, Wrocław A
2. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium A
3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium A
Kompletné výsledky

Gratulujeme víťazom!

Seniori (Slovensko):
1. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
2. Gymnázium Grösslingová, Bratislava D
3. Gymnázium Grösslingová, Bratislava A
Kompletné výsledky
Juniori (Slovensko):
1. Gymnázium Grösslingová, Bratislava C
2. Gymnázium Grösslingová, Bratislava A
3. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto A
Kompletné výsledky

Súťaž


Pozrite aktuálne informácie pre podrobnosti o tom ako bude fungovať Náboj Online!

Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • UE Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • WI PB Białystok
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
 • Școala Spectrum Constanța, Liceul Internațional de Infromatică Constanța
Viac o nás…