Náboj logo

Prihlás svoj tím!

Začiatok registrácie 14. februára 2022

Súťaž


Pozrite aktuálne informácie pre podrobnosti o tom ako bude fungovať Náboj Online!

Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Termíny


 • Začiatok registrácie
  14. februára 2022
 • Druhé kolo registrácie
  4. marca 2022
 • Koniec registrácie
  11. marca 2022
 • Termín súťaže
  18. marca 2022
 

Prihlásenie


Informácie o registrácií na Náboj Online nájdete v pravidlách.  

Organizátori


Súťaž usporiadavajú organizátori matematických korešpondenčných seminárov a inštitúcie:

 • KMS FMFI UK Bratislava
 • STROM PF UPJŠ Košice
 • MKS MFF UK Praha
 • MU SLU Opava
 • FIM Universität Passau
 • IDM JKU Linz
 • WMiI UJ Kraków
 • PW Warszawa
 • UE Wrocław
 • ZSO nr 12 Gdańsk
 • WI PB Białystok
 • TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest
 • MIK PE Veszprém
 • University of Edinburgh
 • Școala Spectrum Constanța, Liceul Internațional de Infromatică Constanța
Viac o nás…