Letošní informace

Náboj Online

Náboj 2021 se z důvodu pandemie Covid-19 opět koná virtuálně jako Náboj Online. Výsledky této soutěže budou vyhlášeny pouze v rámci státu a pak celé soutěže. Pro více informací navštivte sekci Pravidla a poté se zaregistujte zde. Registrované týmy obdrží bližší informace o soutěžním prostředí týden před soutěží.

Soutěž

Budete-li mít během soutěže dotaz nebo problém, kontaktujte nás na adrese info-cz@math.naboj.org.

Formát odpovědí

Výsledkem libovolné úlohy je JEDNO číslo.
  • Pokud je celé, pak je správnou odpovědí toto číslo.
  • Pokud je racionální, pak je správnou odpovědí zlomek v základním tvaru. Například 7/3 může být správná odpověď, ale 14/6 ne. Pozor, 0.5 není správnou odpovědí, ale 1/2 ano. Pro zapsání zlomku je možné použít pouze lomítko.
  • Pokud je iracionální, pak ho uveďte zaokrouhlené na minimálně 3 desetinná místa. Například správná odpověď pro odmocninu ze sedmi je 2,646 (ale také 2,6458, 2,64575 atd.), nicméně 2,65 není správná odpověď.
Pro záporná čísla používejte znaménko -. Pro zadání desetinných čísel systém akceptuje jak desetinnou čárku tak tečku.

Časový harmonogram soutěžního dne


  • Doporučený čas pro přihlášení do soutěžního systému 9:30 - 10:00
  • Soutěž 10:00 - 12:00
  • Zveřejnění výsledků 12:30