Tegoroczne informacje

Náboj Online

Z uwagi na pandemię Náboj nie może się odbyć w standardowej formule. W zastępstwie zostaną przeprowadzone zawody Náboj Online. Zachęcamy do przeczytania zasad zawodów w celu poznania szczegółów i różnic w stosunku do standardowych zawodów Náboj. Uczestnicy z jednej drużyny nie muszą przebywać wspólnie podczas zawodów, ale mogą być razem w celu sprawniejszej komunikacji. Na zawodach można używać kalkulatory i inne urządzenia, ale komunikacja z osobami spoza drużyny jest niedozwolona. Po n-tej nieudanej próbie drużyna musi odczekać n minut przed wysłaniem kolejnej odpowiedzi do tego zadania.
Wyniki zawodów można będzie śledzić na żywo bez logowania na stronie https://online.math.naboj.org/pl/public/stats/.

Wysyłanie odpowiedzi do zadań

Zawody są przeprowadzane zdalnie na stronie https://online.math.naboj.org/. Wszystkie drużyny dostaną przed zawodami hasła dostępu. Jest jeden login i hasło dla wszystkich członków drużyny, ale równocześnie może być zalogowanych kilka urządzeń.

Istotne informacje dotyczące wysyłania odpowiedzi:
  • Odpowiedź na każde zadanie jest jedną liczbą.
  • Jeśli odpowiedź jest liczbą całkowitą, to należy wprowadzić po prostu tę liczbę.
  • Jeśli odpowiedź jest liczbą wymierną, to należy koniecznie podać ją w formie ułamka nieskracalnego, np. 7/3. W tym przypadku odpowiedzi 14/6 lub 2 1/3 są odpowiedziami błędnymi. Podobnie, jeśli odpowiedzią jest 1/2, to odpowiedź 0.5 jest odpowiedzią błędną.
  • Jeśli odpowiedź jest liczbą niewymierną, to należy podać jej przybliżenie z dokładnością do co najmniej 3 liczb po przecinku. Przykładowo, jeśli odpowiedzią jest pierwiastek z 7, to 2.646 jest odpowiedzią prawidłową, 2.6458 także, natomiast 2.645 jest odpowiedzią błędną.
  • W celu wprowadzenia liczby ujemnej należy poprzedzić ją znakiem -, np. -7/3 lub -2.646.
  • Można używać zarówno . jak i , na separator ułamka w postaci dziesiętnej.

W razie problemów prosimy pisać na adres math naboj org alt64 info-pl

Harmonogram zawodów 23 kwietnia 2021


  • 9:30 - 10:00 Rekomendowany czas logowania się do systemu
  • 10:00 - 12:00 Zawody
  • 12:30 Ogłoszenie wyników