Tohtoročné informácie

Náboj Online

Kvôli protipandemickým bezpečnostným opatreniam sa bude aj v roku 2021 konať Náboj Online na diaľku cez webové rozhranie. Na miesta konania sa tento rok neprihliada, výsledky sa budú vyhodnocovať na národnej a medzinárodnej úrovni. Pozrite si pravidlá pre viac informácií o priebehu súťaže a svoj tím zaregistrujte na registrácií. Prihlásené tímy dostanú bližšie informácie najneskôr týždeň pred konaním súťaže.

Harmonogram súťaže v deň konania 23. Apríl 2021


  • Odporúčaný čas prihlásenia sa do systému 9:30 - 10:00
  • Súťaž 10:00 - 12:00
  • Zverejnenie výsledkov 12:30