Change language

فهرست تیم ها

اتریش سوئیس چک آلمان استونی بریتانیا مجارستان ایران لهستان رومانی اسلواکی

Tehran (رده ی مقدماتی)

تیم ها: 0 / 27

Tehran (رده ی پیش رفته)

تیم ها: 3 / 42
AE(1)
North Karegar, Janbazan ave., Tehran
Ilya Keshavarzi (11), Parsa Shah Mohammadi (11), Parsa Safari Touraj (11), Mohammad Zamani Eskandari (11), Arman Goudarzi (11)
AE(2)
26 Palestine., Mashhad
Parsia Tajalaei (10), Parsa sajjad (10), Abtin Afshari (10), Radin Gol Mohammadi (10), Ilya Hamedi Basir (10)
AE(3)
1st Nasim ave., Ghazvin
Arshan Javadi Shahmiradi (10), Amir Ali Zakeri (10), Amir reza Ahmad khani (10), Nikan Pour Reza (10)