Change language

Náboj, rywalizacja pełna matematyki!

Zawody Náboj 2024 zakończyły się. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na następne zawody 14 marca 2025.

Czym jest Náboj?

Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Zadania

Poziom trudności zadań jest odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Jest to osiągnięte dzięki ustawieniu zadań wraz ze wzrastającym poziomem trudności. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Kategorie

Drużyny rywalizują w dwóch kategoriach - Juniorzy i Seniorzy. W kategorii Juniorzy nie mogą uczestniczyć uczniowie ostatnich dwóch klas szkoły średniej, czyli drużyny muszą składać się z uczniów jednej szkoły uczęszczających co najwyżej do drugiej klasy czteroletniego liceum (lub trzeciej klasy pięcioletniego technikum). W kategorii Seniorzy mogą wystąpić wszystkie drużyny składające się z uczniów jednej szkoły. Drużyny w obu kategoriach rozwiązują ten sam zestaw zadań, ale Seniorzy startują od zadania 11.

Międzynarodowa rywalizacja

Od 2005 roku zawody matematyczne Náboj odbywają się jednocześnie w kilku krajach. Daje to niepowtarzalną możliwość porównania swoich wyników z rówieśnikami z innych krajów. Wyniki zawodów (lokalne, krajowe i międzynarodowe) są wyświetlane na żywo w trakcie ich trwania.
Miejsca zawodów
W Polsce zawody odbywają się w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnictwo za granicą nie jest dozwolone.
Harmonogram zawodów
Tegoroczne zawody Náboj odbędą się 19 kwietnia.
10:00 Przyjazd i rejestracja drużyn
11:00 Otwarcie zawodów, wyjaśnienie zasad, czas na pytania
11:30 - 13:30 Zawody
14:15 - 14:45 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Pozostałe kraje
Poza Polską, konkurs odbywa się także w Austrii, Czechach, Estonii, Iranie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, na Słowacji, Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.
Nagrody
Najlepsze drużyny otrzymują dyplomy i unikalne nagrody rzeczowe zgodnie z zajętym miejscem

Ważne daty

 • Początek rejestracji
  18 marca 2024, 13:00
 • Druga tura rejestracji
  2 kwietnia 2024, 14:00
 • Koniec rejestracji
  11 kwietnia 2024, 01:59
 • Dzień zawodów
  19 kwietnia 2024

Organizatorzy