Change language

Náboj, rywalizacja pełna matematyki!

Rejestracja rozpoczyna się 18 marca 2024. Zawody odbędą się 19 kwietnia 2024.

Czym jest Náboj?

Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Zadania

Poziom trudności zadań jest odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Jest to osiągnięte dzięki ustawieniu zadań wraz ze wzrastającym poziomem trudności. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Kategorie

Drużyny rywalizują w dwóch kategoriach - Juniorzy i Seniorzy. W kategorii Juniorzy mogą wystąpić tylko drużyny, których wszyscy członkowie uczęszczają co najwyżej do drugiej klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego (lub odpowiedniej klasy innego typu szkoły). W kategorii Seniorzy mogą wystąpić wszystkie drużyny składające się z uczniów jednej szkoły.

Międzynarodowa rywalizacja

Od 2005 roku zawody matematyczne Náboj odbywają się jednocześnie w kilku krajach. Daje to niepowtarzalną możliwość porównania swoich wyników z rówieśnikami z innych krajów. Wyniki zawodów (lokalne, krajowe i międzynarodowe) są wyświetlane na żywo w trakcie ich trwania.

Miejsca zawodów

W Polsce zawody odbywają się w Białymstoku, Krakowie, Warszawie
i Wrocławiu. Uczestnictwo za granicą nie jest dozwolone.

Harmonogram zawodów

Tegoroczne zawody Náboj odbędą się 19 kwietnia.
10:00 Przyjazd i rejestracja drużyn
11:00 Otwarcie zawodów, wyjaśnienie zasad, czas na pytania
11:30 - 13:30 Zawody
14:15 - 14:45 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Pozostałe kraje

Poza Polską, konkurs odbywa się także w Austrii, Czechach, Estonii, Iranie, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii, na Słowacji, Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.

Nagrody

Najlepsze drużyny otrzymują dyplomy i unikalne nagrody rzeczowe zgodnie z zajętym miejscem

Ważne daty

18 marca 2024, 13:00

Początek rejestracji

2 kwietnia 2024, 14:00

Druga tura rejestracji

11 kwietnia 2024, 01:59

Koniec rejestracji

19 kwietnia 2024

Dzień zawodów