Change language

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące konkretnego miejsca zawodów prosimy wysyłać bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast pytania ogólne prosimy kierować na adres: info-pl@math.naboj.org

Andrzej Grzesik
info-pl@math.naboj.org
Elżbieta Bąkowska
wroclaw@math.naboj.org
Anna Łeń
warszawa@math.naboj.org
Koordynator ogólnopolski
zawodów
Główny organizator zawodów
Wrocław
Główny organizator zawodów
Warszawa
Dorota Mozyrska
bialystok@math.naboj.org
Karolina Szulc
krakow@math.naboj.org
Główny organizator zawodów
Białystok
Główny organizator zawodów
Kraków

Zawody w Krakowie organizowane są przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią najstarszej polskiej uczelni, działającej od 650 lat i łączącej wspaniałe tradycje z nowoczesnym nauczaniem w wielu dziedzinach. Wydział Matematyki i Informatyki, mający od 2008 roku siedzibę w nowym budynku na III Kampusie UJ, kształci studentów na kierunkach: matematyka, informatyka, informatyka analityczna oraz matematyka komputerowa. Kierunki te otrzymują najwyższą - wyróżniającą - ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a studenci odnoszą liczne sukcesy m.in. w mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym i międzynarodowych zawodach matematycznych. Wydział współpracuje z licznymi firmami, a absolwenci bez problemu znajdują ciekawą pracę, często już w trakcie studiów.

www.matinf.uj.edu.pl

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego jest jedną z najstarszych tego typu szkół w Krakowie. Powstało na mocy decyzji z dnia 27 marca 1906 jako Cesarsko-Królewskie Gimnazjum V i mieściło się w centrum Krakowa, w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 5. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku szkoła zmieniła nazwę na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne, a następnie na V Państwowe Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. W latach okupacji hitlerowskiej szkoła została zamknięta, ale zarówno nauczyciele, jak i młodzież, nie zaprzestali działalności, aktywnie uczestnicząc w organizacji i prowadzeniu tajnego nauczania. Po wyzwoleniu Krakowa i zakończeniu II wojny światowej, V Gimnazjum już w 1945 roku wznowiło pracę w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego. W roku szkolnym 1953/54 nastąpiła zmiana nazwy na III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego i pod tą nazwą działa do dziś - od 1968 roku w budynku na osiedlu Wysokim 6. W 1968 roku III Liceum przyłączyło się do tzw. “szkół stowarzyszonych” biorących udział w eksperymencie pedagogicznym UNESCO i za działalność w tej organizacji w roku 1979 sekretarz generalny wyróżnił szkołę Medalem UNESCO. Szkoła posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii.

www.3liceum-krakow.pl

Zawody w Warszawie organizowane są przez Politechnikę Warszawską.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Politechnika Warszawska jest największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce, której tradycja sięga początków XIX wieku. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

www.pw.edu.pl

Zawody we Wrocławiu organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nieprzerwanie od 2009 roku, jest najchętniej wybieraną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju. Najlepsza kadra naukowa oraz eksperci z dziedziny biznesu na co dzień zapewniają naszym studentom praktycznie ukierunkowane kształcenie, a niepowtarzalną atmosferę kameralnego i zielonego kampusu budują wspólnie z młodzieżą akademicką - 1/5 studentów #UEwroc jest zaangażowana w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Uczelnia prowadzi badania naukowe, pozyskując co roku dofinansowania w postaci grantów i dotacji, a także jest liczącym się partnerem w naukowych kontaktach międzynarodowych. Jakość kształcenia #UEwroc została potwierdzona wieloma certyfikatami i akredytacjami.

www.ue.wroc.pl

Zawody w Białymstoku organizowane są przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” , Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Mamy 68-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. Nasza Uczelnia to 7 wydziałów, około 8,5 tysięcy studentów i ponad 660 nauczycieli akademickich. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest najsilniejszym ośrodkiem edukacji informatycznej w Polsce wschodniej. Wydział prowadzi obecnie kształcenie na trzech kierunkach studiów inżynierskich I stopnia: informatyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia: informatyka i matematyka stosowana. Wszystkie programy kształcenia są przygotowane również do prowadzenia studiów w języku angielskim. Wydział może pochwalić się też bogatą ofertą studiów podyplomowych. Programy kształcenia na studiach wszystkich stopni są konsultowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zawody w Białymstoku odbędą się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16.

www.wi.pb.edu.pl