Problemele concursului 2010

Probleme 1

Kvádr s délkami hran , , má povrch . Najděte hodnotu čísla .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 2

Pomocí právě tří osmiček a libovolných ze symbolů vytvořte číslo . Jeden symbol můžete použít i víckrát.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 3

Vejtek měl knihu z teorie množin, jejíž listy byly číslované postupně , , , , Afro mu z ní jeden list vytrhnul. Teď je součet čísel na zbylých listech . List se kterým číslem Afro vytrhnul?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 4

Alča postavila stavbu z několika jednotkových kostek, která se vejde do větší kostky rozměrů . Pepovi však nakreslila jen pohledy postupně z jihu a z východu. Najděte největší a nejmenší počet kostek, ze kterých může být stavba postavená, pokud máte stejně jako Pepa k dispozici pouze tento obrázek.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 5

Blecha skáče po mřížových bodech čtverečkové sítě. Každým skokem se dostane o jeden mřížový bod výš, níž, doprava nebo doleva. Začne skákat z bodu . Do kolika mřížových bodů se může dostat přesně po deseti skocích?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 6

Kolik existuje tříprvkových podmnožin množiny takových, že součin jejich prvků je dělitelný čtyřmi?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 7

V aritmetické posloupnosti je součet členů s lichými indexy rovný . Zjistěte součet všech členů této posloupnosti.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 8

V lichoběžníku (se základnami a ) platí = . Dále víme, že cm a cm. Zjistěte velikost úsečky .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 9

Tři planety a obíhají kolem hvězdy po soustředných kružnicových dráhách (společný střed kružnic je hvězda ). Pohybují se konstantní rychlostí a mají různé periody oběhu: , a roků. Jednou se stalo, že tyto tři planety spolu s hvězdou ležely na jedné přímce. Kolik nejméně roků musí uplynout, aby a znovu ležely na jedné přímce?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 10

Monča se v jednom svém snu ocitla v jedné zapadlé rovině. Nacházela se v bodě se souřadnicemi a vydala sa po přímce až do bodu . Kolik mřížových bodů (mřížový bod je takový, který má obě souřadnice celočíselné) cestou navštívila? Započítejte i počáteční a koncový bod.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 11

Miloš má svoje oblíbené přirozené číslo. Víme, že je to nejmenší přirozené číslo takové, že čísla , mají obě ciferný součet dělitelný číslem . Najděte Milošovo oblíbené číslo.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 12

Mějme půlkruh s poloměrem . Do něho vepíšeme největší kruh, jaký se vejde, a vybarvíme ho šedě. Potom do nešedého zbytku půlkruhu vepíšeme největší kruh, jaký se vejde, tak, aby průnik s šedým kruhem byl nanejvýš jednobodový. Jaký poloměr má menší kruh?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 13

Kolika způsoby můžeme z různých hráčů sestavit tři týmy po čtyřech hráčích?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 14

Vyčíslete výraz .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 15

Auto jede z kopce rychlostí km/h, po rovině rychlostí km/h a do kopce rychlostí km/h. Cesta z města do města trvá hodiny. Zpáteční cesta trvá hodiny a minut. Jaká je vzdálenost po cestě mezi městy a ?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 16

Na matfyzu máme podivný bankomat. Když k němu Honzík naposledy přišel, byla v něm hotovost korun v korunových mincích a nic jiného. Z bankomatu se dá buď vybrat přesně korun (za předpokladu, že v něm alespoň taková hotovost je) nebo do něj vložit přesně korun. Jakou největší hotovost si mohl Honzík vybrat, pokud u sebe na začátku neměl ani korunu? (Mohl vkládat a vybírat kolikrát chtěl a v libovolném pořadí.)

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 17

Slepíme tři stejně velké čtverce do tvaru L. Rozdělte tento útvar na osm shodných útvarů.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 18

Olin dostal na Velikonoce šachovnici bez pravého horního a levého dolního rohového políčka. Kolika způsoby na ni může postavit osm veží tak, aby se navzájem neohrožovaly?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 19

Kvadratická rovnice s parametrem má kořeny , . Předpokládejme, že

jsou kořeny kvadratické rovnice . Určete hodnotu (v závislosti na ).

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 20

Vejtek si vymyslel čtyři kladná, ne nutně celá čísla , , a . Potom má šest možností, jak vynásobit právě dvě z nich, konkrétně , , , , a . Frantovi ale Vejtek řekl pouze pět z těchto šesti součinů, konkrétně , , , a . Pomozte Frantovi najít šestý součin.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 21

V klobouku kouzelníka Pokustóna se krčí černých a bílí králíci. Náhodně z klobouku vytáhneme králíků. Jaká je pravděpodobnost, že poslední vytažený králík bude černý?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 22

Jaký zbytek dostaneme při dělení čísla dvanácti?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 23

Kája má kus dřevěné desky tvaru rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníka se stranami délky , a . Chce ho rozříznout jedním řezem na dva kusy se stejným obsahem. Poraďte Káje, kudy vést nejkratší řez (tj. úsečku), a určete jeho délku.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 24

Která políčka můžeme ze šachovnice vystřihnout, aby se zbytek dal pokrýt kostičkami tvaru ?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 25

Šavlík s Pepou hrají následující hru. Mají hromádku s zápalkami a střídají se v tazích. Každý musí ve svém tahu odebrat z hromádky kladný počet zápalek nepřevyšující polovinu zápalek na hromádce. Ten, kdo bude mít na začátku svého tahu jen jednu zápalku (a tedy nebude moci provést svůj tah), vyhraje. Když víte, že Šavlík začíná, najděte nejblíže k číslu takové, že Pepa může vyhrát (bez ohledu na to, jak dobře hraje Šavlík).

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 26

Trojúhelník má pravý úhel u vrcholu . Na straně se nachází bod , přičemž . Dále je výška z bodu na stranu . Najděte délku , pokud navíc víte, že .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 27

Množina prvků. Nechť , jsou dvě náhodné podmnožiny . Jaká je pravděpodobnost, že je podmnožina ? Upřesnění: Při náhodném výběru podmnožiny vybereme každou z podmnožin se stejnou pravděpodobností (rovnou ). Výběry podmnožin a jsou navzájem nezávislé.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 28

Najděte největší přirozené číslo takové, že rovnice má právě jedno řešení v přirozených číslech(tj. v číslech ).

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 29

Najděte alespoň jedno reálné číslo , pro které platí

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 30

Najděte všechny dvojice přirozených čísel takové, že má (v desítkové soustavě) na místě jednotek cifru , je prvočíslo a je druhou mocninou přirozeného čísla.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 31

Na šachovnici je rozmístěných dominových kostiček tak, že každá z nich zakrývá dvě políčka šachovnice sousedící stranou. Žádné dvě dominové kostičky se nepřekrývají ani nedotýkají (a to ani rohem). Najděte nejmenší možné , pro které to může platit.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 32

Nechť je rozklad čísla na prvočísla, ne nutně různá. Číslo nazveme zelené, pokud dělí . Nalezněte nejmenší zelené číslo větší než .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 33

Pro každou uspořádanou dvojici přirozených čísel definujeme hodnotu . Víme, že pro všechna , přirozená platí

Najděte všechna přirozená čísla , pro která existuje přirozené číslo takové, že platí .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 34

Na univerzitě je studentů. Ví se, že každý učitel učí právě studentů a pro každou dvojici (různých) studentů existuje právě učitelů, kteří je učí oba dva. Kolik učitelů je na univerzitě?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 35

V rovině je nakreslených různých přímek. Když se protnou právě přímky v jednom bodě, nazveme tento průsečík modrý, když právě tři, nazveme ho červený. Našich přímek umíme rozdělit na tři trojice. Každá přímka z první trojice obsahuje červené a modrý bod, přímky z druhé trojice mají červené a modré body a každá přímka z třetí trojice má červené a modré body. Určete, na kolik částí dělí těchto přímek rovinu.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 36

Najděte nejmenší reálné číslo takové, že pro všechna reálná čísla , platí .

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 37

Jsou-li a kladná celá čísla splňující , jaká je potom největší možná hodnota ?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 38

Mišo chce nakreslit tabulku velikosti složenou ze malých čtverečků. Umí ale kreslit jenom čtverce (přesněji jejich obvody) libovolné velikosti. Vždycky kreslí celé čtverce a nemůže používat gumu. Kolik nejméně čtverců musí Mišo nakreslit, aby nakreslil celou tabulku a nic navíc?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 39

Každé políčko šachovnice můžeme obarvit bíle nebo černě. Najděte počet různých obarvení takových, že každý čtverec obsahuje dvě bílá a dvě černá políčka.

Poznámka: Na orientaci šachovnice záleží. Dvě obarvení, která se liší jen otočením či překlopením, považujeme za různá.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 40

Kubická rovnice má právě jeden reálný kořen . Víme, že . Najděte všechny rostoucí posloupnosti přirozených čísel takové, že platí

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 41

Konvexní šestiúhelník se stranami délek , , , , a je vepsaný do kružnice. Najděte její poloměr.

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul

Probleme 42

V krabici je několik barevných míčků, přičemž od každé barvy jich tam je stejný počet. Pokud do krabice přidáme míčků, které mají všechny stejnou barvu, ale různou od všech, které byly předtím v krabici, nezměníme tím pravděpodobnost, že při tahání dvou míčků bez vracení vytáhneme míčky stejné barvy. Kolik míčků bylo na začátku v krabici?

Arată / Ascunde răspunsul
Arată / Ascunde răspunsul