Rejestracja
W związku z odwołaniem z powodu pandemii zawodów Náboj postanowiliśmy zorganizować w zastępstwie zawody Náboj Online. Reguły się trochę różnią, dlatego bardzo zachęcamy do przeczytania zasad zawodów.

Rejestracja

 • Od 16 listopada do 8 grudnia
 • Każda szkoła może zarejestrować wiele drużyn, ale tylko dwie drużyny w każdej kategorii automatycznie są zapisywane do zawodów. Pozostałe drużyny ze szkoły trafiają na listę rezerwową i mogą zostać dodane w trakcie drugiej tury rejestracji jeśli będą jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji znajduje się w sekcji zasady.
 • W przypadku wyczerpania się miejsc drużyna może zostać zarejestrowana jako rezerwowa. Jeśli któraś z drużyn anuluje swoją rejestrację, na jej miejsce automatycznie zostanie przydzielona pierwsza drużyna rezerwowa. Kolejność drużyn rezerwowych znajduje się tutaj.

Edycja danych drużyny

 • Możesz zmienić skład swojej drużyny do 10 grudnia 2020 (dwa dni przed rozpoczęciem zawodów).
 • Upewnij się, że dane są poprawne.

Dalsze instrukcje

 • Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz e-mail z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Rejestracja jest ważna dopiero po potwierdzeniu!
 • W Náboj Online są trzy kategorie - Juniorzy, Seniorzy i kategoria Open. O przydziale do poszczególnych kategorii decyduje planowany rok ukończenia szkoły średniej. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji zasady.
 • Rejestracja do kategorii Open zostanie otwarta w drugiej turze rejestracji, czyli 27 listopada.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Zawody
* 
*
*

Zacznij wpisywać miasto, ulicę lub nazwę szkoły. Następnie wybierz szkołę z rozwijanej listy, która pojawi się po chwili.

Dane kontaktowe
*
*
*
Uczestnicy
Imię
 
Nazwisko
 
Rok urodzenia
 
Rok matury
   
   
   
   
   

Dane uczestników mogą być podane w późniejszym terminie (do końca okresu rejestracji), a tylko w wyjątkowych okolicznościach do 10 grudnia 2020.

Rejestruj
*

Rejestrując się na zawody Náboj, uczniowie, ich nauczyciele lub rodzice akceptują zasady zawodów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

Zawodnicy upoważniają Uniwersytet Karola mieszczący się przy Ovocný trh 560/5, 116 36 Praga 1, Czechy, ID 00216208 (zwany dalej UK) do przetwarzania ich danych osobowych potrzebnych do uczestnictwa w zawodach Náboj oraz do przechowywania ich przez okres 10 lat od momentu rejestracji. Zgadzają się również na umieszczenie na liście wyników ich imion, nazwisk, numerów klas oraz liczby punktów zdobytych przez drużyny z poszczególnych szkół. Ta zgoda obejmuje również długoterminowe przechowywanie danych archiwalnych (w tym również na opublikowanej liście wyników) na czas dłuższy niż wcześniej podany.

Wydział Matematyczno-Fizyczny UK mieszczący się przy Ke Karlovu 3, 121 16 Praga 2, Czechy (zwany dalej WMF UK) wykorzystuje te dane do tworzenia list uczestników, zapewnienia odpowiedniej komunikacji między organizatorami a uczestnikami, a także do sporządzania analiz i raportów statystycznych.

Powyższe dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem instytucji organizujących zawody w kraju uczestnictwa. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej.

Uczestnicy wyrażają również zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających ich udział w zawodach, a także zgadzają się na używanie tych materiałów w celach sprawozdawczych z zawodów Náboj. WMF UK będzie przetwarzał te materiały zgodnie z ustawą numer 89/2012 Republiki Czeskiej.

Możliwe jest wycofanie tej zgody w dowolnym czasie poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres gdpr@naboj.org. Ponadto istnieje możliwość zażądania usunięcia materiałów archiwalnych, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Zawodnicy mają prawo:

 • zapytać, które dane osobowe są przetwarzane,
 • wnioskować o aktualizację tych informacji, pod warunkiem, że stały się nieaktualne,
 • zażądać nieprzetwarzania swoich danych osobowych do czasu rozpatrzenia innych wniosków od uczestnika,
 • zażądać przekazania swoich danych osobowych stronie trzeciej,
 • złożyć skargę do odpowiednich organów.

W przypadku dalszych pytań lub egzekwowania swoich praw, uczestnicy powinni kontaktować się z organami UK odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@cuni.cz.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Rejestracja jest ważna dopiero po potwierdzeniu.