Registrácia

Registrácia

 • 16. novembra — 8. decembra
 • Každá škola môže prihlásiť viacero tímov v oboch kategóriách, nie všetky však majú garantovanú účasť v súťaži (v prípade, že kapacita vybraného súťažného miesta ešte nie je celá obsadená, má istú účasť vždy prvý prihlásený tím z každej školy – ostatné sú zaradené medzi náhradníkov) . Tímy budú postupne zaradené do súťaže až do naplnenia kapacity.
 • Spôsob a poradie v akom budú tímy zaradené do súťaže nájdete v pravidlách.
 • V prípade vyčerpania kapacity využite možnosť prihlásiť tím medzi náhradníkov. Pokiaľ nejaký prihlásený tím zruší účasť v súťaži, na uvoľnené miesto bude automaticky prihlásený prvý náhradník. Poradie náhradníkov je možné sledovať v zozname náhradníkov.
 • Prihlásením medzi náhradníkov pomôžete organizátorom Náboja zistiť reálny záujem o súťaž. V ďalších rokoch sa môžeme pokúsiť kapacitu adekvátne navýšiť.
 • Prihlasovanie do kategórie Open bude spustené s druhým kolom registrácie od 27. novembra 2020. Kapacita kategórie bude závisieť od množstva tímov v kategóriách Junior a Senior.

Editácia údajov

 • Zloženie Vášho tímu môžete editovať najneskôr do 10. decembra 2020, teda ešte deň pred súťažou.

Pokyny pre registráciu

 • Upozorňujeme, že Náboj Online má tri kategórie - Junior, Senior a Open. Do ktorej kategórie patrí váš tím sa určuje podľa (predpokladaného) dátumu absolvovania strednej školy. Presné pokyny nájdete v pravidlách.
 • Po vyplnení formulára vám zašleme e-mail na zadanú adresu s odkazom na potvrdenie registrácie. Registrácia je platná až po jej potvrdení!
 • V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať.

Súťaž
* 
*
*

Začnite písať mesto, ulicu alebo názov školy. Potom školu vyberte z ponuky.

Kontakt
*
*
*
Účastníci
Meno
 
Priezvisko
 
Rok narodenia
 
Rok maturity
   
   
   
   
   

Účastníkov súťaže je možné doplniť neskôr, najneskôr však do 10. decembra 2020.

Registrovať
*
 • Prihlásením do súťaže Náboj žiaci, resp. ich učitelia alebo zákonní zástupcovia súhlasia s pravidlami a zaväzujú sa nimi riadiť.
 • Prihlásením súhlasia s uvedením svojho mena, priezviska, ročníka a počtu bodov v spojení so súťažným tímom a navštevovanou školou vo zverejnených výsledkových listinách. Súčasne súhlasia so spracovaním svojho mena, priezviska, roku narodenia a emailovej adresy pre potreby súťaže. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Prihlásením ďalej súhlasia so zobrazením fotografií a videozáznamov, na ktorých je zachytená ich podoba, a ďalej súhlasia s rozmnožovaním a rozširovaním týchto fotografií a videozáznamov obvyklým spôsobom v súvislosti s ich účasťou v súťaži Náboj. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. S týmito materiálmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom Českej republiky č. 89/2012 Zb.
Prosím potvrďte vašu registráciu kliknutím na link v e-mailovej správe, ktorú obrdžíte po odoslaní tohto formulára.