Registrace

Registrace do kategorie Open

 • Registrace probíhá od 22. března do 20. dubna
 • Do kategorie Open se může přihlásit tým v libovolném složení.
 • V případě vyčerpání kapacity bude tým zařazen mezi náhradníky. Seznam náhradníků lze najít zde.
 • Odřekne-li nějaký přihlášený tým účast v soutěži, na uvolněné místo bude automaticky přihlášen první náhradník. Náhradník na tuto skutečnost bude upozorněn e-mailem.
 • Přihlášením mezi náhradníky pomůžete organizátorům Náboje zjistit reálný zájem o soutěž. V příštích letech se můžeme pokusit kapacitu adekvátně navýšit.

Editace údajů

 • Složení Vašeho týmu můžete na webu editovat nejpozději do 22. dubna 2021.

Pokyny pro registraci

 • Náboj Online má 3 kategorie, Junior, Senior a Open. Kategorie, do kterých se můžete přihlásit jsou určeny rokem, ve kterém přihlášení studenti odmaturují. Podrobnosti lze nalézt v pravidlech.
 • Po vyplnění formuláře vám zašleme e-mail na zadanou adresu s odkazem na potvrzení registrace. Registrace každého týmu je platná až po jejím potvrzení!
 • V případě problémů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt
*
*
*
*
Účastníci
Jméno
 
Příjmení
 
 
 
 
 

Účastníky soutěže je možné doplnit později, nejpozději však do 22. dubna 2021.

Zaregistrovat
*
*

Přihlášením do soutěže Náboj žáci, resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci souhlasí s pravidly a podmínkami organizačního řádu a zavazují se jimi řídit.

Přihlášením také udělují souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování výše uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže Náboj, a to po dobu 10 let od času registrace. Současně souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, ročníku a počtu bodů ve spojení se soutěžním týmem a navštěvovanou školou ve zveřejněných výsledkových listinách. Souhlas se vztahuje i na uchovávání dat potřebných pro archivní účely (včetně publikovaných výsledkových listin) i po této lhůtě.

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 (dále jen MFF UK) tyto údaje zpracovává za účelem evidence soutěžících, k zajištění fungování soutěže, analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům.

Údaje nebudou předány třetí osobě s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále jen MŠMT). MŠMT budou poskytnuty pouze údaje nezbytné pro zařazení soutěže Náboj do rozvojových a dotačních programů MŠMT. Údaje nebudou využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Přihlášením dále souhlasí se zobrazením fotografií a videozáznamů, na kterých je zachycena jejich podoba. Dále souhlasí s rozmnožováním a rozšiřování těchto fotografií a videozáznamů pro zpravodajské účely v souvislosti s jejich účastí v soutěži Náboj. Konečně souhlasí s využitím těchto fotografií a videozáznamů partnerskými subjekty soutěže Náboj v rámci prezentace jejich sponzorských aktivit. S těmito materiály bude nakládáno v souladu se z. č. 89/2012 Sb.

Žáci, resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci berou na vědomí, že tento souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu naboj org alt64 gdpr. Stejně tak může být požadováno vymazání archivních údajů, pokud to bude technicky možné.

Přihlášeni mají právo:

 • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
 • požadovat, aby nebyly jejich osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
 • požadovat, aby byly jejich osobní údaje předány jinému správci,
 • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv je možné kontaktovat pověřence UK pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese cuni cz alt64 gdpr.

Prosím potvrďte Vaši registraci kliknutím na odkaz v e-mailu, který obdržíte po odeslání tohoto formuláře.