Registration

ثبت نام در رده ی آزاد

 • از5th April به20th April
 • درشرایطی که ظرفیت خالی وجود داشته باشد یک تیم ممکن است به عنوان جای گزین ثبت نام شود. اگر تیمی ثبت نام خود را لغو کرد نخستین تیم در فهرست ذخیره به طور خودکار جای گزین آن تیم خواهد شد. ترتیب تیم های ذخیره را می توانید در.
 • ببینید.
 • با ثبت نام به عنوان تیم ذخیره به برگزار کنندگان کمک می کنید که تقاضا برای مسابقه را پایش کنند.

دستورالعمل ثبت نام

 • لطفا توجه کنید که نابوی دارای سه رده است؛ مقدماتی، پیش رفته، و آزاد. رده ای که تیم شما می تواند برای شرکت در آن اقدام کند میتواند براساس زمان تقریبی فارغ التحصیلی شما ازمدرسه تان تعیین گردد. هم چنین برای اطلاعات بیش تراین پیوند را مشاهده فرمایید قواعد مسابقه.
 • پس از این که برگه ثبت نام خودرا تکمیل کردید،، رایانامه ای که حاوی یک لینک برای تایید ثبت نام تان ات دریافت خواهید کرد. توجه کنید که تنها در صورت تایید ثبت نام، ثبت نام شما معتبر شناخته خواهد شد!
 • درصورت بروز هرگونه مشکلی بی درنگ به بخش زیر مراحعه کنید تماس با ما.
.

Contact details
*
*
*
*
Participants
First name
 
Surname
 
 
 
 
 

The participants can be specified later, however no later than 22nd April 2021.

Register
*
*

با ثبت نام در نابوی، دانش آموزان، معلمان و یا والدین آن ها با قواعد مسابقه موافقت نموده اند و درنتیجه لازم است که از این قواعد پیروی کنند.

شرکت کنندگان اجازه ی مرجعیت را به دانش گاه چارلز به مشخصات (Univerzita Karlova), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic, ID 00216208 می دهند که داده های شخصی آن ها را که برای شرکت در نابوی لازم است پردازش کند و تا مدت ده سال پس از اتمام مسابقه آن ها را حفظ کند. شرکت کنندگان هم چنین پذیرفته اند که نام آن ها، نام خانوادگی، پایه ی تحصیلی، و امتیاز اکتسابی در آزمون در فهرست نتایج ذکر شود. هم چنین این معاهده شامل اعطای مجوز ذخیره ی داده ها(که شامل فهرست نتایج هم می شود) برای دوره های زمانی بلند تر از آن چه پیش تر گفته شده نیز می باشد.

دانش کده ی ریاضیات و فیزیک دانش گاه چارلز به مشخصات (Matematicko-fyzikální fakulta UK), Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic ازین داده های شخصی برای اجرا و تدوین فهرست شرکت کنندگان، حصول اطمینان از وجود ارتباط کافی میان برگزار کنندگان، تحلیل کارآیی فعالیت های برون سازمانی و اعلان عمومی نتایج مسابقه استفاده خواهد نمود.

داده های شخصی که ذکر آن رفت به هیچ طرف سومی به جز نهاد های برگزار کننده ی نابوی در کشور داوطلبان ارسال نخواهند شد. داده های فردی برای مقاصد دیگری به جز آن چه ذکر آن رفته است استفاده نخواهند شد.

هم چنین، شرکت کنندگان با انتشار محتوا های تصویری و ویدیویی که در آن حاضر هستند موافقت کرده اند. آن ها هم چنین با گزارش این مواد و مصالح در مسابقه ی نابوی موافقت کرده اند. براساس تفاهم نامه ی شماره ی 89/2012 Coll.of the Czech Republic دانش کده ی ریاضیات و فیزیک دانش گاه جارلز روی این محتواها کار خواهد کرد.

توجه کنید که می توانید این معاهده را هرزمان که بخواهید محدود نمایید. برای این کار کافی است از طریق پست الکترونیکی با آدرس naboj org alt64 gdpr در ارتباط باشید.مضاف براین،در صورتی که به لحاظ فنی ممکن باشد، می توانید درخواست حذف محتواهای ذخیره شده را نیز داشته باشید.

شرکت کننده حق دارد که:

 • پرسش کند که کدام یک از اطلاعات فردی اش پردازش می شوند،
 • درخواست به روز رسانی این اطلاعات را در صورت از اعتبار خارج شدن داشته باشد، ,
 • درخواست کند که تا زمانی که سایر درخواست های شرکت کنندگان پردازش می شوند اطلاعات شخصی اش پردازش نشوند،
 • درخواست کند که داده های شخصی اش به طرف سومی ارسال شوند،
 • شکایتی برای به مراجع ذی صلاح تنظیم نماید.

شرکت کنندگان در صورت وجود پرسش های دیگر یا ایفای حقوق می توانند با دانش گاه چارلز که مسئول حفاظت از داده های شخصی است از طریق پست الکترونیکی cuni cz alt64 gdpr تماس حاصل نمایند.

Please confirm your registration by clicking on the link in the e-mail, which you will receive after submitting the form.