Rejestracja do kategorii Open

Rejestracja do kategorii Open

  • Od 5 kwietnia do 20 kwietnia
  • W przypadku wyczerpania się miejsc drużyna może zostać zarejestrowana jako rezerwowa. Jeśli któraś z drużyn anuluje swoją rejestrację, na jej miejsce automatycznie zostanie przydzielona pierwsza drużyna rezerwowa. Kolejność drużyn rezerwowych znajduje się tutaj.

Dalsze instrukcje

  • Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz e-mail z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Rejestracja jest ważna dopiero po potwierdzeniu!
  • W Náboj Online są trzy kategorie - Juniorzy, Seniorzy i kategoria Open. Rejestracja do kategorii Juniorzy i Seniorzy znajduje się w zakładce rejestracja. Informacje o przydziale do kategorii znajdują się w sekcji zasady.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe
*
*
*
*
Uczestnicy
Imię
 
Nazwisko
 
 
 
 
 

Dane uczestników mogą być podane w późniejszym terminie (do końca okresu rejestracji), a tylko w wyjątkowych okolicznościach do 22 kwietnia 2021.

Rejestruj
*
*

Rejestrując się na zawody Náboj, uczniowie, ich nauczyciele lub rodzice akceptują zasady zawodów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

Zawodnicy upoważniają Uniwersytet Karola mieszczący się przy Ovocný trh 560/5, 116 36 Praga 1, Czechy, ID 00216208 (zwany dalej UK) do przetwarzania ich danych osobowych potrzebnych do uczestnictwa w zawodach Náboj oraz do przechowywania ich przez okres 10 lat od momentu rejestracji. Zgadzają się również na umieszczenie na liście wyników ich imion, nazwisk, numerów klas oraz liczby punktów zdobytych przez drużyny z poszczególnych szkół. Ta zgoda obejmuje również długoterminowe przechowywanie danych archiwalnych (w tym również na opublikowanej liście wyników) na czas dłuższy niż wcześniej podany.

Wydział Matematyczno-Fizyczny UK mieszczący się przy Ke Karlovu 3, 121 16 Praga 2, Czechy (zwany dalej WMF UK) wykorzystuje te dane do tworzenia list uczestników, zapewnienia odpowiedniej komunikacji między organizatorami a uczestnikami, a także do sporządzania analiz i raportów statystycznych.

Powyższe dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem instytucji organizujących zawody w kraju uczestnictwa. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej.

Uczestnicy wyrażają również zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających ich udział w zawodach, a także zgadzają się na używanie tych materiałów w celach sprawozdawczych z zawodów Náboj. WMF UK będzie przetwarzał te materiały zgodnie z ustawą numer 89/2012 Republiki Czeskiej.

Możliwe jest wycofanie tej zgody w dowolnym czasie poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres gdpr@naboj.org. Ponadto istnieje możliwość zażądania usunięcia materiałów archiwalnych, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Zawodnicy mają prawo:

  • zapytać, które dane osobowe są przetwarzane,
  • wnioskować o aktualizację tych informacji, pod warunkiem, że stały się nieaktualne,
  • zażądać nieprzetwarzania swoich danych osobowych do czasu rozpatrzenia innych wniosków od uczestnika,
  • zażądać przekazania swoich danych osobowych stronie trzeciej,
  • złożyć skargę do odpowiednich organów.

W przypadku dalszych pytań lub egzekwowania swoich praw, uczestnicy powinni kontaktować się z organami UK odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@cuni.cz.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Rejestracja jest ważna dopiero po potwierdzeniu.