Registrácia

Registrácia do kategórie Open

  • 5. apríla — 20. apríla
  • V prípade vyčerpania kapacity využite možnosť prihlásiť tím medzi náhradníkov. Pokiaľ nejaký prihlásený tím zruší účasť v súťaži, na uvoľnené miesto bude automaticky prihlásený prvý náhradník. Poradie náhradníkov je možné sledovať v zozname náhradníkov.
  • Prihlásením medzi náhradníkov pomôžete organizátorom Náboja zistiť reálny záujem o súťaž. V ďalších rokoch sa môžeme pokúsiť kapacitu adekvátne navýšiť.

Editácia údajov

  • Zloženie Vášho tímu môžete editovať najneskôr do 22. apríla 2021, teda ešte deň pred súťažou.

Pokyny pre registráciu

  • Upozorňujeme, že Náboj Online má tri kategórie - Junior, Senior a Open. Do ktorej kategórie patrí váš tím sa určuje podľa (predpokladaného) dátumu absolvovania strednej školy. Presné pokyny nájdete v pravidlách.
  • Po vyplnení formulára vám zašleme e-mail na zadanú adresu s odkazom na potvrdenie registrácie. Registrácia je platná až po jej potvrdení!
  • V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt
*
*
*
*
Účastníci
Meno
 
Priezvisko
 
 
 
 
 

Účastníkov súťaže je možné doplniť neskôr, najneskôr však do 22. apríla 2021.

Registrovať
*
*
  • Prihlásením do súťaže Náboj žiaci, resp. ich učitelia alebo zákonní zástupcovia súhlasia s pravidlami a zaväzujú sa nimi riadiť.
  • Prihlásením súhlasia s uvedením svojho mena, priezviska, ročníka a počtu bodov v spojení so súťažným tímom a navštevovanou školou vo zverejnených výsledkových listinách. Súčasne súhlasia so spracovaním svojho mena, priezviska, roku narodenia a emailovej adresy pre potreby súťaže. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • Prihlásením ďalej súhlasia so zobrazením fotografií a videozáznamov, na ktorých je zachytená ich podoba, a ďalej súhlasia s rozmnožovaním a rozširovaním týchto fotografií a videozáznamov obvyklým spôsobom v súvislosti s ich účasťou v súťaži Náboj. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. S týmito materiálmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom Českej republiky č. 89/2012 Zb.
Prosím potvrďte vašu registráciu kliknutím na link v e-mailovej správe, ktorú obrdžíte po odoslaní tohto formulára.