Change language

Информације о обради личних података

Обрађујемо личне податке у складу са Уредбом (EU) 2016/679 Европског парламента и Савезног већа од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретању таквих података, и о стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ (Официјални лист ЕУ Л 119, 4.5.2016) („Уредба“).

Ко обрађује Ваше личне податке?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Братислава, Матички број: 30815886

Локални организатори задужени за поједине државе које учествују на такмичењу Нáбој Матх (у даљем тексту: “Такмичење”) могу приступити личним подацима испитаника, али само у опсегу личних података који се односе на особе које врше регистрацију и регистроване особе (ученике) у држави за коју су задужени. Ти лични подаци користе се искључиво за комуникацију са особама које врше регистрацију у сврху информисања о Такмичењу текуће године како би се осигурала успешна реализација такмичења, слање промотивних порука е-поште о годишњем одвијању Такмичења, као и слање информација о резултатима регистрованих особа (ученика) особама које су их регистровале.

Које податке обрађујемо?

Како прикупљамо личне податке?

Особа која спроводи регистрацију уноси личне податке приликом регистрације тима ученика за такмичење. Видео и/или видео и аудио снимци се снимају током такмичења.

Како поступамо са личним подацима? За које сврхе, на основу којих правних основа и колико дуго обрађујемо личне податке?

СврхаЗаконска основаОпсег података који се обрађујуКолико дуго обрађујемо особне податке?
Исправно одржавање такмичења (организација и спровођење)Легитимни интересПодаци унесени у формулару за регистрацију за такмичењеТоком трајања такмичења и једну годину након завршетка календарске године у којој је такмичење одржано
Израда и објава листе резултатаЛегитимни интересИме, презиме, разред, школа коју ученик похађа, назив тимаТоком постојања веб странице такмичења и налога на друштвеним мрежама
Израда и објава видео и/или видео и аудио записа такмичењаПриволаФотографије и/или видеозаписиТоком постојања веб странице такмичења и налога на друштвеним мрежама
Промоција такмичењаЛегитимни интересЕмаил адреса и број телефона особе која спроводи регистрацију особе наведене у формулару за регистрацију2 године након завршетка календарске године у којој је такмичење одржано
## Ко има приступ вашим личним подацима?

Да ли преносимо Ваше личне податке у треће земље (изван ЕУ)?

Податке достављене током регистрације не преносимо у треће земље изван Европске уније. Ти подаци се налазе искључиво на серверима унутар Европске уније. Током интеракције на друштвеним мрежама које користи Trojsten, лични подаци могу бити пренесени у треће земље, претежно у сврху аналитичких и статистичких услуга пружалаца услуга друштвених мрежа на којима Trojsten има профил.

Која су Ваша права испитаника?

  1. Право на повлачење сагласности, ако је законска основа за обраду личних података сагласност
  2. Право на исправку нетачних или застарелих личних података
  3. Право на ограничење обраде
  4. Право на приступ личним подацима
  5. Право на пренос личних података другом руковаоцу обраде
  6. Право на брисање личних података
  7. Право на приговор на обраду личних података
  8. Право на подношење жалбе

У случају сумње у кршење одговарајуће законске регулативе о заштити личних података, имате право да поднесете жалбу надзорном органу надлежном за заштиту личних података у држави у којој живите или у држави у којој се догодило кршење заштите личних података на које сумњате. У Словачкој је за то надлежан Завод за заштиту личних података Републике Словачке.

Рок за обраду Вашег захтева којим остварујете неко од својих права:

Ваш захтев ћемо покушати обрадити у року од 30 дана од дана достављања. Међутим, због могућег већег броја захтева и њихове сложености, тај рок се може продужити за додатна 2 месеца. О томе ћемо вас обавестити најкасније 30 дана од дана достављања вашег захтева, заједно са образложењем продужења рока. У том случају имате право на подношење жалбе надзорном органу.

Захтеве за остваривање права испитаника можете поднети електронским путем, путем адресе е-поште gdpr@trojsten.sk или путем поште на адресу руковаоца обраде наведену на почетку овог документа.

Током обраде личних података не користимо аутоматизовану обраду или профилисање.