Reeglid

1. Náboj Online võistlusel osalemine

Náboj Online on peamiselt 9.-12. klassi õpilastele suunatud võistkonnavõistlus. Võistkonnas võib olla kuni viis liiget. Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: Noorem rühm, Vanem rühm ja Avatud rühm. Nooremas rühmas ei tohi võistelda 11. ja 12. klassi õpilased. Vanemas rühmas võivad osaleda iga klassi õpilased. Avatud rühmas tohib osaleda igaüks.

2. Registreerimine

Koolid saavad registreeruda võistluse kodulehel kuni registreerumistähtajani või kuni saavutatakse maksimaalne võistkondade arv. Kõik vajalik informatsioon kuupäevade, võistkondade arvu ning maksimaalse võistkondade arvu kohta on leitav võistluse kodulehelt. Võistkondade registreerumine toimub kahe vooruna: esimeses voorus tohib iga kool registreerida nii palju võistkondi, kui nad ise soovivad, kuid ainult iga vanuserühma esimesed kaks võistkonda võetakse vastu (välja arvatud juhul, kui maksimaalne osalejate arv on juba saavutatud), ülejäänud võistkonnad pannakse ootejärjekorda. Teise vooru ajal, mis algab kaks nädalat enne võistlust, võetakse vastu ka iga kooli kolmas ja neljas võistkond (välja arvatud juhul, kui maksimaalne osalejate arv on juba saavutatud). Registreerumine lõpeb kolm päeva enne võistlust. Kui selleks ajahetkeks pole maksimaalne võistkondade arv saavutatud ning ootenimekiri pole tühi, võetakse ülejäänud võistkonnad võistlusele vastu nii, et esmalt võetakse vastu iga kooli viies võistkond, seejärel kuues ja nii edasi, kuni saavutatakse maksimaalne võistkondade arv või ootenimikirjas pole enam ühtegi võistkonda. Avatud rühma registreerumine algab teise vooru ajal ning sellesse vanuserühma vastu võetud võistkondade arv sõltub nooremasse ning vanemasse rühma vastu võetud võistkondade arvust.

3. Võistluse algus

Osalejad tohivad võistlusest osa võtta igal pool, ainsaks vajalikuks tingimuseks on stabiilse internetiühenduse olemasolu. Korraldajad ei vastuta kahju eest, mille on tekitanud osalejate kehv internetiühendus. Võistkonnaliikmed ei pea võistlusest osa võtma koos, kuid suhtluse huvides on mugavam, kui neil on see võimalus. Palume, et kõik osalejad järgiksid kogu võistluse vältel nende kohalikus piirkonnas kehtivaid tervisenõudeid. Iga registreerunud võistkond saab kaks e-maili: ühe nädal enne võistlust ning teise päev enne võistlust. Hilisemas kirjas sisaldub võistluskeskkonda sisselogimiseks vajalik informatsioon, kus võistkonnad saavad ligipääsu ülesannetele ning kus nad esitavad oma lahendusi.

4. Ülesannete lahendamine

Osalejad tohivad töötada iga neile antud kuue ülesande kallal, iga ülesande lahenduseks on kas üks arv või mitu arvu. Kohe, kui võistkond on veendunud oma vastuses, saavad nad selle võistluskeskkonnas esitada. Kui vastus on õige, teavitatakse neid ning lahti lukustub uus ülesanne. Igale ülesandele tohib vastust esitada lugematu arv kordi, kuid peale n vale vastuse esitamist peab võistkond enne uuesti vastamist ootama n minutit (ehk ühe minuti peale esimest vale vastust, kaks minutit peale teist vale vastust jne.). Erandiks on võistluse viimased viis minutit, mille jooksul saab vastuseid esitada iga kümne sekundi tagant.

5. Võistluse lõpp

Võistlus kestab kaks tundi. Peale aja lõppu ei ole enam võimalik vastuseid võistluskeskkonnas esitada. Kohe peale võistluse lõppu ning enne tulemuste avalikustamist on võimalik kaebuste korral pöörduda aadressile info-ee@math.naboj.org.

6. Võitja

Igas vanuserühmas võidab kohalik võistkond, kes lahendas ära enim ülesandeid. Kui mitu võistkonda lahendab ära sama arvu ülesandeid, otsustatakse võitja selle põhjal, kes lahendas ära suurema järjekorranumbriga ülesande. Kui ka see ülesanne on sama, vaadatakse teist suurima järjekorranumbriga ülesannet jne. Kui mõlemad võistkonnad on ära lahendanud täpselt samad ülesanded, siis võidab oma viimase vastuse varem esitanud võistkond. Kui ka see aeg on sama, võidab oma eelviimase vastuse varem esitanud võistkond jne. Sama süsteemi kasutatakse ülejäänud võistkondade järjestamiseks. Sama süsteemi kasutatakse riikliku ning rahvusvahelise järjestuse koostamiseks.

7. Lubatud vahendid

Erinevalt tavavõistlusest on osalejatel lubatud kasutada kõiki abimaterjale. Suhelda on võistluse ajal lubatud siiski vaid võistkonnakaaslastega. (Samuti ei tohi osalejad võistlussüsteemi tahtlikult destabiliseerida.)

8. Reeglite põhikiri

Need reeglid kehtivad kõikidele osalevatele võistkondadele olenemata võistluse asukohast. Registreerimisega kinnitavad võistkonnad, et nad on reegleid lugenud ja nendest aru saanud ning nad kavatsevad võistluse ajal nendest kinni pidada. Reeglite rikkumise korral võib võistkonna diskvalifitseerida.

Tulemused


Rahvusvahelised:Eesti: