Szabályok

1. Részvétel az Online Náboj versenyen

Az Online Náboj egy (elsősorban) középiskolai csapatverseny. Minden csapat legfeljebb öt tagból áll. Egy csapat minden tagja ugyanabba az iskolába kell, hogy járjon. (Akik idén végeztek, ahhoz az iskolához számítanak, ahova a 2019/2020-es tanévben jártak.) A csapatok három kategóriában versenyezhetnek: Junior, Senior és Nyílt. A Junior kategóriába olyan középiskolások jelentkezhenek, akik jelenleg nem végzős osztályba járnak. A Senior kategóriába azok is jelentkezhetnek, akik a 2019/2020-ban még középiskolások voltak, tehát a Senior kategóriába középiskolások és a 2020-ban végzettek jelentkezhetnek. A Nyílt kategóriába bárki jelentkezhet, nem függ életkortól, évfolyamtól vagy diák státusztól.

2. Jelentkezés

Jelentkezni a jelentkezési időszak végéig lehet, illetve amíg van szabad hely. A határidőkről, a jelentkezett csapatok számáról és a helyszín befogadóképességéről minden szükséges információ megtalálható a honlapon.

A csapatok beiratkoztatása két körből áll. Az első fázisban minden iskolából az első és második csapat automatikusan regisztrálva lesz a versenyre (ha beleefér a kapacitásba). Az iskola további csapatai várólistára kerülnek.

Két héttel a verseny előtt kezdődik a második kör, amelynek során minden iskolából a harmadik és negyedik csapat is regisztrálva lesz (ha nem lépi túl a kapacitást). Egy héttel a verseny előtt a második kör is lezárul és nem lehet több csapatot regisztrálni. Ha a férőhelyek még mindig nem teltek be, és van csapat a várólistán, akkor a fennmaradó csapatokkal sorra feltöltjük a helyeket. Kivételt képeznek: országonként és kategóriánként a tavalyi első három helyezett iskola már az első körben két csapatot is regisztrálhat a megfelelő kategóriában.

A Nyílt kategória regisztrációja a második kör idején kezdődik, és e kategória kapacitása a Junior és Senior kategóriákba már regisztrált csapatok számától függ.

3. A verseny kezdete

A versenyzők bárhonnan versenyezhetnek, az egyedüli követelmény a stabil internetkapcsolat. A szervezők nem felelősek, ha egy hiba oka a gyenge internetkapcsolat a versenyző oldalán. Egy csapat tagjai nem kell hogy egy helyen legyenek a verseny alatt, bár ez ajánlott a könnyebb kommunikáció érdekében. Kérünk minden résztvevőt, hogy tartsa be az országában érvényes az egészségügyi óvintézkedéseket. Minden csapat kapni fog két e-mailt: egy héttel, illetve egy nappal a verseny előtt. Ebben a levélben szerepelnek majd szükséges információk a rendszerbe való belépéshez, ahol a csapat láthatja a feladatokat, és beadhatja a megoldásokat.

4. A feladatok megoldása és beküldése

A versenyzők az éppen náluk lévő hat példa bármelyikén dolgozhatnak; a feladatok eredménye egy vagy több szám. Amint egy feladatot megoldottnak gondol egy csapat, beírhatja a megoldást a weboldalon. Amennyiben a megoldás helyes, a csapat megkapja a következő feladatát. A próbálkozási kísérletek száma korlátlan, de n hibás megoldás után n percet kell várni a következő próbálkozással. (Azaz az első hibás megoldás után 1 percet, a második hiba után 2 percet, és így tovább.) Kivétel a verseny utolsó öt perce, amikor 10 másodpercenként be lehet küldeni egy megoldást, felülírva az előző szabályt.

5. A verseny vége

A verseny két órán át tart. Az időkeret végeztével már nem lehet megoldásokat beadni. A verseny vége után, és még az eredmények kihirdetése előtt esetleges reklamációkat küldhettek a info-hu@math.naboj.org címre.

6. A verseny győztese

Minden kategóriában az a csapat diadalmaskodik, amelyik a verseny ideje alatt a legtöbb feladatot oldotta meg helyesen. Amennyiben több ilyen csapat is van, az a csapat nyer, amelyiknek az utolsó megoldott feladatának sorszáma a legnagyobb. Ha több ilyen is van, akkor a második legnagyobb sorszám határozza meg a győztest, és így tovább. Ha a legtöbb feladatot megoldó csapatok ugyanazokat a feladatokat oldották meg, az nyer, aki az utolsó megoldott feladatát a leghamarabb adta le. Ha még így is holtverseny lenne, az utolsó előtti feladat ideje dönt, stb. A többi helyezés is ugyanezen metódus alkalmazásával kerül megállapításra. Ez az alapelve az országos és a nemzetközi eredmény meghatározására egyaránt.

7. Használható segédeszközök

Minden segédeszköz engedélyezett (a szokásos versennyel ellentétben). Azonban nem engedélyezett segítség kérése és kapása olyan embertől, aki nem vesz részt a versenyben, és a különböző csapatok közötti kommunikáció. A résztvevőknek tilos megpróbálni szándékosan destabilizálni a weboldalt.

8. Kötelezettségek

A szabályzat betartása függetlenül a verseny helyszínétől minden résztvevő számára kötelező. A jelentkezett csapatok a regisztráció során elismerik, hogy elolvasták, megértették és elfogadták a verseny szabályait, és a verseny során betartják azokat. A szabályzat megszegése az érintett csapat versenyből való kizárását vonhatja maga után.

9. Válaszok

Hogyan írjátok be a megoldásokat?
Minden feladat megoldása egy szám.
Ha a megoldás egész szám, egyszerűen írjátok be a számot.
Ha a megoldás racionális szám, egy tovább már nem egyszerűsíthető törtként írjátok le, például: 7/3. (Ebben az esetben a 14/6 nem elfogadott válasz.)
Hasonlóképp, a 0,5 nem elfogadott, ha a megoldás 1/2.

Ha a megoldás egy irracionális szám, írjátok be a legalább három tizedesjegy pontosságú kerekített értékét. Például, ha az érték gyök 7, akkor a 2.646 elfogadott válasz, és a 2.6458 is.
Negatív számokhoz használjátok a - jelet. 
Tizedesvesszőként a , vagy . is elfogadott.

Eredmények


Nemzetközi:Magyarország: