Zasady

1. Uczestnictwo w zawodach Náboj Online

Náboj Online to zawody dla pięcioosobowych drużyn przeprowadzane zdalnie w trzech kategoriach - Juniorzy, Seniorzy i w kategorii Open. W kategoriach Juniorzy i Seniorzy mogą brać udział tylko uczniowie szkoły średniej. Każda drużyna z kategorii Juniorzy i Seniorzy musi składać się z co najwyżej pięciu uczniów z tej samej szkoły. W kategorii Juniorzy nie mogą wystąpić uczniowie ostatnich dwóch klas szkoły średniej. W kategorii Open mogą wystąpić drużyny składające się z dowolnych osób bez restrykcji dotyczących wieku czy szkoły.

2. Rejestracja do zawodów

Drużyna może zgłosić uczestnictwo na stronie internetowej zawodów do daty zakończenia rejestracji lub do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej liczby drużyn. Wszystkie istotne informacje dotyczące dat, liczby zarejestrowanych drużyn oraz maksymalnej możliwej liczby drużyn są dostępne na stronie zawodów. Rejestracja składa się z dwóch rund. W pierwszej rundzie szkoła może zgłosić dowolną liczbę drużyn, ale jedynie pierwsze dwie drużyny w każdej kategorii są dopuszczane do zawodów (chyba, że limit miejsc został wyczerpany), a pozostałe drużyny trafiają na listę rezerwową. Podczas drugiej rundy, która rozpoczyna się na dwa tygodnie przed zawodami, także trzecia i czwarta drużyna ze szkoły w każdej kategorii zostanie dopuszczona do zawodów (chyba, że limit miejsc został wyczerpany). Rejestracja kończy się trzy dni przed zawodami. Jeśli po tym terminie limit miejsc nie został osiągnięty, a lista rezerwowa nie jest pusta, kolejne drużyny z listy rezerwowej zostają dopuszczone do zawodów, w szczególności piąta, szósta i dalsze drużyny ze szkoły, aż do wyczerpania miejsc na zawodach lub drużyn z listy rezerwowej. Rejestracja do kategorii Open zaczyna się wraz z rozpoczęciem drugiej tury rejestracji, a limit miejsc w tej kategorii zależy od liczby zarejestrowanych drużyn w kategoriach Juniorzy i Seniorzy.

3. Rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy mogą brać udział w zawodach w dowolnym miejscu ze stabilnym połączeniem do internetu. Organizatorzy nie odpowiadają za żadne problemy spowodowane brakiem lub przerwami połączenia internetowego po stronie uczestników. Członkowie drużyny nie muszą przebywać razem podczas zawodów, niemniej, jest to rekomendowane (jeśli jest to możliwe) z uwagi na łatwiejszą komunikację w drużynie. Równocześnie prosimy wszystkich uczestników zawodów o przestrzeganie wszystkich restrykcji i zaleceń epidemicznych. Wszystkie zarejestrowane drużyny dostaną wiadomości email o systemie zawodów na tydzień przed zawodami oraz na jeden dzień przed zawodami, druga z nich będzie zawierała dane potrzebne do logowania się w systemie zawodów, gdzie będą dostępne zadania i możliwość wysyłania odpowiedzi.

4. Rozwiązywanie zadań

Uczestnicy pracują nad którymkolwiek z sześciu zadań, które posiadają; odpowiedzią na nie jest pojedyncza liczba lub kilka liczb. Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, wysyłają ją przez system zawodów. Jeśli odpowiedź jest poprawna to odblokowany zostanie dostęp do nowego zadania. Liczba wysyłanych odpowiedzi jest nieograniczona, niemniej, po n-tej nieudanej próbie drużyna musi odczekać n minut przed wysłaniem kolejnej odpowiedzi do tego zadania. Przykładowo, minutę po pierwszej błędnej próbie, dwie minuty po drugiej błędnej odpowiedzi, itd. W ostatnich 5 minutach zawodów ta zasada nie obowiązuje i można wysyłać odpowiedzi co 10 sekund.

5. Zakończenie zawodów

Zawody trwają dwie godziny. Po upływie czasu zawodów, nie można wysyłać odpowiedzi przez system zawodów. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów można wysłać uzasadnione skargi na adres math naboj org alt64 info-pl.

6. Zwycięzca

W każdej kategorii wygrywa drużyna, która rozwiązała najwięcej zadań. Jeśli wiele drużyn rozwiązało tyle samo zadań, zwycięzcą jest drużyna, która rozwiązała zadanie o największym numerze. W przypadku dalszego remisu, rozstrzyga drugi największy numer rozwiązanego zadania, itd. W przypadku gdy wiele drużyn rozwiązało dokładnie te same zadania, zwycięzca jest wyznaczany na podstawie czasu wysłania ostatniego zadania. W przypadku remisu, decyduje czas złożenia przedostatniego zadania, itd. Taki sam sposób używa się przy rozstrzyganiu kolejności drużyn na dalszych miejscach. Te same zasady obowiązują przy wyznaczaniu międzynarodowych wyników.

7. Dozwolone przybory

W przeciwieństwie do standardowych zawodów Náboj, w zawodach Náboj Online można używać dostępnych narzędzi elektronicznych, np. kalkulatorów. Niemniej, nie jest dozwolone korzystanie z pomocy osób spoza drużyny. Zakazana jest również jakakolwiek komunikacja w trakcie zawodów pomiędzy osobami z różnych drużyn. Uczestnikom nie wolno także celowo destabilizować system zawodów.

8. Ważność zasad

Uczestnicy zobowiązani są do uczciwej rywalizacji oraz przestrzegania zasad zawodów. Powyższe zasady obowiązują wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach Náboj Online. Poprzez rejestrację drużyna potwierdza, że przeczytała i rozumie zasady oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas zawodów. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować dyskwalifikacją drużyny.

Wyniki


Międzynarodowe:Polska: