Szabályok

1. Részvétel az Online Náboj versenyen

Az Online Náboj egy (elsősorban) középiskolai csapatverseny. Minden csapat legfeljebb öt tagból áll. Egy csapat minden tagja ugyanabba az iskolába kell, hogy járjon. A csapatok három kategóriában versenyezhetnek: Junior, Senior és Nyílt. Junior kategória indulói legfeljebb tizedikes (ötéves gimnázium esetében legfeljebb tizenegyedikes) tanulók lehetnek. A Senior kategóriában a középiskola bármely évfolyamáról lehet indulni.

A Nyílt kategóriába bárki jelentkezhet, nem függ életkortól, évfolyamtól vagy diák státusztól.

2. Jelentkezés

Jelentkezni a jelentkezési időszak végéig lehet, illetve amíg van szabad hely. A határidőkről, a jelentkezett csapatok számáról és a helyszín befogadóképességéről minden szükséges információ megtalálható a honlapon.

A csapatok beiratkoztatása két körből áll. Az első fázisban minden iskolából az első és második csapat automatikusan regisztrálva lesz a versenyre (ha beleefér a kapacitásba). Az iskola további csapatai várólistára kerülnek.

Két héttel a verseny előtt kezdődik a második kör, amelynek során minden iskolából a harmadik és negyedik csapat is regisztrálva lesz (ha nem lépi túl a kapacitást). Egy héttel a verseny előtt a második kör is lezárul és nem lehet több csapatot regisztrálni. Ha a férőhelyek még mindig nem teltek be, és van csapat a várólistán, akkor a fennmaradó csapatokkal sorra feltöltjük a helyeket. Kivételt képeznek: országonként és kategóriánként a tavalyi első három helyezett iskola már az első körben két csapatot is regisztrálhat a megfelelő kategóriában.

A Nyílt kategória regisztrációja a második kör idején kezdődik, és e kategória kapacitása a Junior és Senior kategóriákba már regisztrált csapatok számától függ.

3. A verseny kezdete

A versenyzők bárhonnan versenyezhetnek, az egyedüli követelmény a stabil internetkapcsolat. A szervezők nem felelősek, ha egy hiba oka a gyenge internetkapcsolat a versenyző oldalán. Egy csapat tagjai nem kell hogy egy helyen legyenek a verseny alatt, bár ez ajánlott a könnyebb kommunikáció érdekében. Kérünk minden résztvevőt, hogy tartsa be az országában érvényes az egészségügyi óvintézkedéseket. Minden csapat kapni fog két e-mailt: egy héttel, illetve egy nappal a verseny előtt. Ebben a levélben szerepelnek majd szükséges információk a rendszerbe való belépéshez, ahol a csapat láthatja a feladatokat, és beadhatja a megoldásokat.

4. A feladatok megoldása és beküldése

A versenyzők az éppen náluk lévő hat példa bármelyikén dolgozhatnak; a feladatok eredménye egy vagy több szám. Amint egy feladatot megoldottnak gondol egy csapat, beírhatja a megoldást a weboldalon. Amennyiben a megoldás helyes, a csapat megkapja a következő feladatát. A próbálkozási kísérletek száma korlátlan, de n hibás megoldás után n percet kell várni a következő próbálkozással. (Azaz az első hibás megoldás után 1 percet, a második hiba után 2 percet, és így tovább.)

5. A verseny vége

A verseny két órán át tart. Az időkeret végeztével már nem lehet megoldásokat beadni. A verseny vége után, és még az eredmények kihirdetése előtt esetleges reklamációkat küldhettek a info-hu@math.naboj.org címre.

6. A verseny győztese

Minden kategóriában az a csapat diadalmaskodik, amelyik a verseny ideje alatt a legtöbb feladatot oldotta meg helyesen. Amennyiben több ilyen csapat is van, az a csapat nyer, amelyiknek az utolsó megoldott feladatának sorszáma a legnagyobb. Ha több ilyen is van, akkor a második legnagyobb sorszám határozza meg a győztest, és így tovább. Ha a legtöbb feladatot megoldó csapatok ugyanazokat a feladatokat oldották meg, az nyer, aki az utolsó megoldott feladatát a leghamarabb adta le. Ha még így is holtverseny lenne, az utolsó előtti feladat ideje dönt, stb. A többi helyezés is ugyanezen metódus alkalmazásával kerül megállapításra. Ez az alapelve az országos és a nemzetközi eredmény meghatározására egyaránt.

7. Használható segédeszközök

Minden segédeszköz engedélyezett (a szokásos versennyel ellentétben). Azonban nem engedélyezett segítség kérése és kapása olyan embertől, aki nem vesz részt a versenyben, és a különböző csapatok közötti kommunikáció. A résztvevőknek tilos megpróbálni szándékosan destabilizálni a weboldalt.

8. Kötelezettségek

A szabályzat betartása függetlenül a verseny helyszínétől minden résztvevő számára kötelező. A jelentkezett csapatok a regisztráció során elismerik, hogy elolvasták, megértették és elfogadták a verseny szabályait, és a verseny során betartják azokat. A szabályzat megszegése az érintett csapat versenyből való kizárását vonhatja maga után.

9. Válaszok

Hogyan írjátok be a megoldásokat?
Minden feladat megoldása egy szám.
Ha a megoldás egész szám, egyszerűen írjátok be a számot.
Ha a megoldás racionális szám, egy tovább már nem egyszerűsíthető törtként írjátok le, például: 7/3. (Ebben az esetben a 14/6 nem elfogadott válasz.)
Hasonlóképp, a 0,5 nem elfogadott, ha a megoldás 1/2.

Ha a megoldás egy irracionális szám, írjátok be a legalább három tizedesjegy pontosságú kerekített értékét. Például, ha az érték gyök 7, akkor a 2.646 elfogadott válasz, és a 2.6458 is.
Negatív számokhoz használjátok a - jelet. 
Tizedesvesszőként a , vagy . is elfogadott.

Eredmények


Nemzetközi:Magyarország: