Change language

Súťaž nabitá matematikou

Budúci Náboj sa uskutoční 14. 3. 2025.

O Náboji

Matematický Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení matematických úloh. Na úvod dostane každý tím sadu šiestich úloh, následne po každom odovzdaní správne vyriešenej úlohy dostane ďalšiu. Víťazom sa stáva tím, ktorý ich za dve hodiny vyrieši čo najviac alebo vyrieši všetky úlohy v najkratšom čase.

Súťažné úlohy

Súťažiacich čaká viac ako 50 zaujímavých úloh pokrývajúcich široký záber matematických disciplín. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje. Zatiaľ čo s najľahšími úlohami by si mali poradiť aj čerství stredoškoláci, tie najnáročnejšie si často vyžadujú poznatky prekračujúce rámec strednej školy. Pri riešení úloh Matematického Náboja pritom nejde o bezhlavé počítanie, ale zvyčajne sa vyžaduje aj istá forma inovatívnych myšlienok.

Súťažné kategórie

Súťaží sa v dvoch kategóriách – Seniori a Juniori – takže sa nemusíte obávať toho, že by ste priamo súťažili proti oveľa starším študentom. V kategórii Juniori môžu súťažiť len tímy, ktorých všetci členovia majú aspoň dva roky do maturity. A hoci sa v oboch kategóriách riešia rovnaké sady úloh, výsledky sa vyhodnocujú samostatne. Pre najlepšie tímy v každej kategórii sú pripravené zaujímavé vecné ceny.

Medzinárodná konfrontácia

Matematický Náboj sa od roku 2005 pravidelne koná aj v zahraničí. To dáva súťažiacim unikátnu príležitosť porovnať si svoje schopnosti a vedomosti so svojimi rovesníkmi z ďalších krajín. A hoci sa výsledky vyhodnocujú primárne na lokálnej úrovni, medzinárodné porovnanie dodáva súťaži ešte väčší náboj.
Súťažné miesta
Na Slovensku súťaž prebieha v Bratislave a Košiciach.
Časový harmonogram
Matematický Náboj sa uskutoční 19. apríla 2024.
9:30 – 11:00 príchod tímov
11:00 – 11:30 privítanie, pravidlá a organizačné pokyny
11:30 – 13:30 súťaž
14:00 – 14:30 vyhlásenie výsledkov
Zapojené krajiny
Okrem Slovenska tento rok súťaž prebieha aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a mnohých ďalších krajinách. To dáva súťažiacim príležitosť porovnať sa so svojimi rovesníkmi zo zahraničia.
Ceny
Všetci účastníci dostanú diplom ako dôkaz ich úspešnosti na súťaži. Najlepšie tímy budú odmenené aj vecnými cenami v podobe odborných matematických kníh a iného!

Dôležité termíny

 • Začiatok registrácie
  18. marec 2024, 13:00
 • Druhé kolo registrácie
  2. apríl 2024, 14:00
 • Koniec registrácie
  11. apríl 2024, 1:59
 • Deň súťaže
  19. apríl 2024

Organizátori

Partneri