Change language

Tohtoročné informácie

Prezenčný Náboj

Vďaka priaznivej pandemickej situácii sa Matematický Náboj vracia do prezenčnej formy. Na Slovensku sa súťažiaci môžu tešiť na dve súťažné miesta, Bratislavu a Košice. Pozrite si pravidlá pre viac informácií o priebehu súťaže a svoj tím zaregistrujte. Prihlásené tímy dostanú bližšie informácie najneskôr týždeň pred konaním súťaže.

Harmonogram súťaže v deň konania 21. Apríl 2023

Ako sa dostať na súťažné miesto (Bratislava)

Podobne ako tomu bolo v minulosti, aj tento rok sa bude Matematický Náboj konať na vysokoškolskom Internáte Ľudovíta Štúra v priestoroch Univerzitného pastoračného centra bl. Jozefa Freinademetza (UPeCe) na adrese
Staré Grunty 36
841 04, Bratislava 4.

Na zastávku autobusov “Cintorín Slávičie” je možné dopraviť sa linkami 31, 39 a 139. Pre cestu z Hlavnej vlakovej stanice odporúčame prestup na linky 31 alebo 39 na zastávke Zochova. Odtiaľ nasledujte orientačné smerovníky. Pokračujte smerom do kopca ku hlavnému vchodu do VI Ľ.Štúra, odbočte vpravo a po schodoch prejdite priamo na miesto konania Náboja.

Klub Trojstenu

Po skončení Náboja sa, ako tradične, bude v Bratislave konať Klub Trojstenu. Ide o sériu zaujímavých prednášok z matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v podaní viacerých našich vedúcich. Pre záujemcov bude nasledovať prespávačka v telocvični, počas ktorej sa môžete zahrať spoločenské hry, zaspievať a zagitarovať si, či porozprávať sa s inými súťažiacimi z Náboja a účastníkmi aj vedúcimi našich akcií. V sobotu deň začneme hrou, akú by ste si mohli zažiť na sústredení, a potom si spolu zahráme frisbee. Viac sa ale môžeš dočítať na stránke klub.trojsten.sk. Dúfame, že prídeš. A ak áno, nezabudni si spacák a karimatku.

Ako sa dostať na súťažné miesto (Košice)

Priestory pre konanie Náboja v Košiciach posyktuje Gymnázium Alejová 1. Dostať sa tam z vlakovej stanice môžete električkami 5 alebo 6, vystupujúc na zastávke "SOŠ Automobilová".