Change language

Výsledky

Matematický Náboj 2024

Kategória

Junior Stredoškoláci, ktorým do maturity zostávajú viac ako 2 roky. Senior Všetci stredoškoláci.