Change language

Pravidlá

1. Účasť v súťaži a súťažné kategórie

2. Prihlasovanie a čakacia listina

3. Začiatok súťaže

4. Riešenie úloh

5. Opravovatelia a meniči

6. Ukončenie súťaže

7. Víťaz

8. Pomôcky

9. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Matematický Náboj platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojím prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.