Change language

Pravidlá

1. Účasť v súťaži a súťažné kategórie

2. Prihlasovanie a čakacia listina

3. Divoká karta

Každé súťažné miesto môže udeliť jednu tzv. divokú kartu. Škola, ktorá túto kartu obdrží, smie v jednej kategórii (podľa svojho výberu) prihlásiť ďalší tím, ktorý je zaradený medzi súťažiacich už v prvom kole prihlasovania. Zoznam škôl, ktoré na aktuálny ročník súťaže divokú kartu získali, je zverejnený pri spustení prihlasovania na stránkach súťaže. Tento rok divokú kartu udelilo len súťažné miesto v Košiciach, a to Gymnáziu Alejová.

4. Začiatok súťaže

5. Riešenie úloh

6. Opravovatelia a meniči

7. Ukončenie súťaže

8. Víťaz

9. Pomôcky

10. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Matematický Náboj platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojím prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa ich dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.